Google datakeskus ilmoitti aloittavansa jo seitsemännen laajennuksen Haminassa

Maailmanlaajuinen hakukoneyhtiö Google ilmoitti tänään 20.5.2024 aloittavansa Haminan datakeskuksen seitsemännen laajennuksen.

Laajennuksen investointi on noin miljardi euroa. Yhteensä Google on uusimman hallin valmistuttua investoinut Haminan datakeskukseen noin 4,5 miljardia euroa.

Uusi laajennus valmistunee ensi vuoden elokuussa ja investoinnin myötä Haminaan syntyy 100 uutta työpaikkaa. Palvelinkeskusalue työllistää työllistää suoraan noin 400 henkilöä.

Datakeskuksen hukkalämpö talteen

Samalla yhtiö ilmoitti ensimmäisestä maailmanlaajuisesta lämmön talteenoottoa hyödyntävästä pilottiprojektista. Haminan datakeskuksessa talteenotetaan sen tuottama hukkalämpö, joka uudelleenkäytetään kaukolämmön tuottamisessa Haminan alueella. Projekti tehdään yhteistyössä paikallisen energiantoimittajan, Haminan Energia Oy:n kanssa.

Googlen palvelinkeskuksen talteenotetulla lämpöllä lämmitetään kotitalouksia, kouluja ja julkisia palvelurakennuksia Haminan alueella. Lämmön talteenoton odotetaan alkavan vuonna 2025.

Uusiutuva energia Suomessa ja Haminassa

Nyt tehtävän sopimuksen myötä Google lisää hiilivapaan energian tuottamista ja koko Suomen tavoitetta kohti uusiutuvaa energiaa. 

Haminan kaupungin kokonaan omistama Haminan Energia Oy on ollut hiilineutraaliustavoitteessa uusiutuvan energian edelläkävijä, jonka seuraava askel on lämmöntalteenottolaitos Googlen kanssa vuonna  2025. Kumppanuus Googlen kanssa on erittäin tärkeää Haminan Energialle sekä kaupungille ja luo pohjan nostaa kaukolämmön tuottamisen seuraavalle hiilineutraaliuden tasolle. 

  • Tämä on osoitus Googlen ja Haminan hyvästä yhteistyöstä, joka alkoi jo vuonna 2009, kun Summan lakkautettuun paperitehtaaseen sijoittui Googlen datakeskus. Googlella on ollut valtava vaikutus koko Kymenlaakson alueelle, mutta tietysti ja ennen kaikkea Haminaan, toteaa Haminan kaupunginjohtaja Ilari Soosalu.
  • Olemme olleet edelläkävijöitä myös Googlen palveluiden käyttöönotossa kuntasektorilla ja uskon, että yhteistyö tiivistyy tulevaisuudessa. Tuntuu hyvältä olla Googlen kotikaupunki Suomessa, jatkaa Soosalu.

Googlen datakeskus Haminassa

Google osti Haminan Summassa sijaitsevan entisen paperitehtaan Stora Ensolta maaliskuussa 2009. Haminan palvelinkeskus avattiin virallisesti syyskuussa 2011. Investoinnin arvo oli noin 200 miljoonaa euroa. 

Uusin 2025 valmistuva laajennus maksaa noin miljardi euroa. Yhteensä Google on uusimman hallin valmistuttua investoinut Haminan datakeskukseen noin 4,5 miljardia euroa.

Haminan datakeskus on yksi energiatehokkaimmista ja se mm. käyttää merivettä palvelinkeskuksen jäähdyttämiseen.