Eläinten kuljettamiseen vaadittavat tarkastukset ja todistukset

Kaupungineläinlääkärit tekevät kaupallisessa viennissä vaadittavia Traces-todistuksia hevosille ja lemmikeille. Traces-tarkastuksista tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin vähintään kaksi viikkoa ennen lähtöä, jotta eläinlääkäri pystyy varaamaan aikaa todistuksen täyttämiseen ja tarkastuksen tekemiseen.

Vientitarkastuksia EU:n ulkopuolelle lähteville lemmikkieläimille tekevät kaupungineläinlääkärit. Todistuksen myöntäjä voi kohdemaan vaatimuksista riippuen olla virkaeläinlääkäri tai yksityinen eläinlääkäri. Virallisen todistuksen myöntää aina kaupungineläinlääkäri. Lemmikin viejän tulisi perehtyä kohdemaan vientivaatimuksiin itse.

Ruokaviraston ja Hippoksen verkkosivuilla on lisätietoja eläinten vientiin.