Eläinten kuljettamiseen vaadittavat tarkastukset ja todistukset

Valvontaeläinlääkäri ja kunnaneläinlääkärit tekevät kaupallisessa viennissä vaadittavia Traces-todistuksia hevosille ja lemmikeille. Traces-tarkastuksista tulee ottaa yhteyttä eläinlääkäriin vähintään kolme arkipäivää ennen lähtöä, jotta eläinlääkäri osaa varata aikaa todistuksen täyttämiseen ja tarkastuksen tekemiseen.

Vientitarkastuksia EU:n ulkopuolelle lähteville lemmikkieläimille tekevät kunnan- tai kaupungineläinlääkärit. Todistuksen myöntäjä voi kohdemaan vaatimuksista riippuen olla virkaeläinlääkäri tai yksityinen eläinlääkäri. Virallisen todistuksen myöntää aina kunnan- tai kaupungineläinlääkäri. Lemmikin viejän tulisi perehtyä kohdemaan vientivaatimuksiin itse.

Ruokaviraston ja Hippoksen verkkosivuilla on lisätietoja eläinten vientiin.