Eläinsuojelu

Eläinsuojeluvalvonta

Haminan ja Kotkan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt tekevät yhteistyötä eläinlääkintähuoltolain 765/2009 mukaisissa valvontatehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä että Haminan, Virolahden, Miehikkälän, Kotkan ja Pyhtään alueen virkaeläinlääkärit voivat tehdä valvontaan liittyviä virkatehtäviä koko alueella. Eläinsuojelutehtäviä hoitaa pääasiassa alueen yhteinen valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärin sekä kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreiden lisäksi eläinsuojelulain noudattamista valvoo myös poliisi.

Eläinsuojelulain (247/96) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinlääkärit valvovat eläinsuojelulainsäädännön noudattamista epäilyn perusteella sekä ilman epäilyä ammattimaisesti toimiviin eläintenpitopaikkoihin valvontasuunnitelman mukaisesti.

Eläinsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön voi tutustua esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntökokoelman kautta:

Eläinsuojeluilmoitukset

Eläinsuojeluilmoitukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elainlaakari@hamina.fi. Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla valvontaelänlääkärille tai kunnaneläinlääkäreille. Eläinsuojelutarkastus voidaan tehdä epäilyn perusteella. Eläinsuojeluviranomainen harkitsee ilmoituksen perusteella, onko syytä epäillä, että eläinsuojelulakia ja -asetuksia on mahdollisesti rikottu. Ilmoituksessa onkin syytä kertoa mahdollisimman tarkasti epäillystä rikkomuksesta, kohteen nimi ja lisäksi tarkka osoite. Ilmoitukseen tulisi liittää myös ilmoittajan yhteystiedot, jotta viranomainen voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä kiireellisissä eläinsuojelutapauksissa tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti poliisiin (puh. 112) ja toissijaisesti päivystävään kunnaneläinlääkäriin (puh. 0600 14499).

Jos eläintenpidosta aiheutuu terveyshaittoja, tulee olla yhteydessä terveystarkastajaan ja jos eläin aiheuttaa vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

Puh. 040 1991 538, elainlaakari@hamina.fi