Eläinsuojelu

Eläinsuojelutyön tavoitteena on varmistaa eläinten hyvä kohtelu ja hyvinvointi valvoa eläintenpidon lainmukaisuutta. Eläinsuojeluvalvonta perustuu eläinsuojelulakiin (247/1996), sekä kyseisen lain nojalla annettuihin asetuksiin ja päätöksiin.

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella eläinsuojeluvalvonnasta eläinsuojelutehtäviä hoitavat pääasiassa alueen yhteiset valvontaeläinlääkärit. 

Valvontaläinlääkärit valvovat eläinsuojelulainsäädännön noudattamista epäilyn perusteella sekä ilman epäilyä ammattimaisesti toimiviin eläintenpitopaikkoihin valvontasuunnitelman mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolella valvontaa tekevät myös kaupungineläinlääkärit ja poliisi.

Eläinsuojeluilmoitukset

Voit ottaa yhteyttä eläinsuojeluviranomaisiin, jos epäilet, että eläimiä kohdellaan huonosti tai hoidetaan puutteellisesti.

Eläinsuojeluilmoitukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elainsuojelu@hamina.fi. 

Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla valvontaelänlääkärille p. 040 199 1538. Jos et saa yhteyttä, voit jättää viestin vastaajaan. 

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • kohteen tarkka osoite
  • kohteen nimi ja puhelinnumero (jos ovat tiedossa)
  • lyhyt kuvaus tilanteesta

Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä kiireellisissä eläinsuojelutapauksissa tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti poliisiin (p. 112) ja toissijaisesti päivystävään kaupungineläinlääkäriin (p. 0600 144 99).

Eläinsuojeluilmoituksen tekijän yhteystietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta ilmoituksen kohteelle.

Koirien haukkuminen, eläinkauppaan liittyvät kiistat ja muille ihmisille haittaa aiheuttavat asiat eivät kuulu eläinsuojeluvalvonnan piiriin. Jos eläintenpidosta aiheutuu terveyshaittoja, tulee olla yhteydessä terveystarkastajaan ja jos eläin aiheuttaa vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin. Järjestysongelmissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä itse sopimaan asia häiriön aiheuttajan tai taloyhtiön kanssa. Jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, ottakaa yhteys poliisiin numeroon 112.

Eläinsuojelutarkastus

Eläinsuojeluasioissa toimivaltaisia viranomaisia ovat valvontaeläinlääkäri, kaupungineläinlääkärit sekä poliisi, joilla kaikilla on lakiin perustuva oikeus suorittaa eläinsuojelutarkastus.

Tarkastukset tehdään kiireellisyysjärjestyksessä. Eläinsuojelutarkastuksesta ei salassapitovelvollisuuden vuoksi luovuteta tietoja ilmoituksen tekijälle.

Eläinsuojeluun liittyvään lainsäädäntöön voi tutustua esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntökokoelman kautta: