Kuolleena löydetyt eläimet

Oma lemmikkieläin

Kuolleet lemmikkieläimet tulee hävittää ensisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleen lemmikkieläimen voi haudata esimerkiksi omalle pihalleen tai eläimille tarkoitetulle hautausmaalle. Hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Lemmikkieläinten hautausmaa

Haminan kaupungin alueella on lemmikkieläinten hautausmaa, Pampyölissä, Haruntien varrella. Hautapaikan lunastus ja maksu suoritetaan Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen Puistokatu 2.

Pieneläintuhkaamot

Lähialueella toimii eläintuhkaamoita, joihin kuolleen lemmikin voi toimittaa tuhkattavaksi ja/tai haudattavaksi.

Eläintuhkaus- ja hautauspalvelu Yli-Aho, Kotka

Pieneläintuhkaamo Korvenlehto, Liikkala

Tuntematon lemmikkieläin

Kuolleena löytyneestä lemmikkieläimestä kannattaa olla yhteydessä löytöeläintalo Kuppikseen puh. 050-3054496.

Aukioloajat ovat arkisin klo 10-18, viikonloppuisin ja pyhinä klo 10-16. Eläimen omistaja voidaan mahdollisesti selvittää tunnistemerkintöjen tai katoamisilmoitusten perusteella. Mikäli omistajaa ei löydy, kuolleen eläimen voi haudata, viedä hyväksytylle kaatopaikalle tai jäteasemalle. Pienet eläimet voi laittaa sekajätteen mukana hävitettäväksi. 

Luonnonvaraiset eläimet

Asutulta alueelta kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet voidaan haudata ja pienikokoiset eläimet hävittää myös sekajätteen mukana. Eläimeen tai lintuun ei pidä koskea paljain käsin, vaan se kannattaa kääriä esimerkiksi muovipussiin tai sanomalehteen. Metsässä tai kauempana asutuksesta löydetyt kuolleet eläimet ja linnut kannattaa jättää löytöpaikalle, missä luonto huolehtii hävittämisestä. Rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun.

Kuolinsyytutkimuksia kuolleille luonnonvaraisille eläimille tekee Ruokavirasto. Kuka tahansa eläimen löytänyt henkilö voi lähettää eläimen tutkimukseen. Tutkimukset tehdään Ruokavirastossa maksutta, jolloin lähettäjä maksaa ainoastaan lähetyskulut. Näytteen lähettämisestä kannattaa kuitenkin sopia etukäteen. Mikäli kuolleita eläimiä löytyy runsaasti, on syytä olla yhteydessä kaupungin-/kunnaneläinlääkäriin.

Riistaeläimet

Kunnalla, kunnan ympäristön- tai terveydensuojeluviranomaisella ei ole lakisääteistä velvollisuutta hävittää tai hävityttää riistaeläinten kuten hirven, hylkeen tms. raatoja.  Kuolleena löydetty riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle. Löydöstä voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistykselle. Jos kuolleena löydetty riistaeläin aiheuttaa haittaa, voi haitasta kärsivä haudata tai hävittää riistaeläimen omalla kustannuksellaan.

Villisiat         

Kuolleena löydetyt villisiat on tärkeää tutkia afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos villisika löydetään kuolleena tai kaadetun villisian epäillään olleen sairas, löytäjän tai metsästäjän tulisi viipymättä ottaa yhteys kaupungin- tai kunnaneläinlääkäriin. Ruho tulee näytteenoton jälkeen haudata noudattaen edellä kuvattuja hautaamisesta annettuja ohjeita.