Ilmoituksen varainen eläintenpito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Eläinsuojeluasetuksen 26 § määrittelee seuraavasti ne toiminnot, joista kirjallinen ilmoitus on tehtävä kun kyseessä on seura- tai harrastuseläin:

  • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
  • koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran
  • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
  • ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
  • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellista muutosta. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä.

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueella toiminnan harjoittamisesta tehdään ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastoilla on valmiit lomakkeet ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voi tehdä myös eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin kautta.

Toiminnanharjoittaja on lisäksi velvollinen pitämään luetteloa eläimistä. Luettelo on vaadittaessa esitettävä eläinsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviraston valtuuttamalle eläinsuojeluvalvojalle.

Lähde: Ruokavirasto