Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti lähipäiväkoteihin tai alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan ryhmäohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen psykologi Hanna Hummel

Varhaiskasvatuksen psykologin työnkuvaan kuuluu yhteistyö varhaiskasvatuksen erityisopettajien, päiväkotien, esiopetuksen, puhe- ja toimintaterapeuttien, lastenneuvolan ja perheneuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat lapsen vanhempien kanssa laaditulla kirjallisella lähetteellä psykologin kehitystason- tai kouluvalmiustutkimuksiin. Psykologi toteuttaa ryhmähavaintoja lapsen arkisessa päiväkoti- tai esiopetusympäristössä. Psykologi toimii osana varhaiskasvatuksen – sekä koulun oppilashuollon työtiimejä. Työn tavoitteena on tunnistaa lasten tuen tarpeita kehitykseen ja oppimiseen liittyen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä suunnitella tuen ja kuntoutuksen muotoja yhteistyössä perheen, lapsen ryhmän sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen psykologi tekee yhteistyötä koulun kanssa nivelvaiheessa, jossa lapsi siirtyy esiopetuksesta kouluun. Vanhemmat voivat ottaa myös suoraan yhteyttä psykologiin lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Jos et tavoita psykologia puhelimitse, soittopyynnön yhteystietoineen voi jättää esim. tekstiviestillä.

 

Yhteisöllisen toiminnan puheterapeutti Aino-Maaria Talsi

Yhteisöllisen toiminnan puheterapian tavoitteena on tukea lasten vuorovaikutuksen kehittymistä sekä puheen ja kielen kehitystä päiväkotiarjessa. Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö voi konsultoida puheterapeuttia, jolloin yhdessä mietitään kielellisiä taitoja tukevia keinoja päiväkotiryhmien toiminta- ja arkitilateisiin.

Hummel Hanna
Varhaiskasvatuksen psykologi
Osoite:
Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 199 1853
Talsi Aino-Maaria
Varhaiskasvatuksen puheterapeutti
Osoite:
Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 1991607
Tulkki Elina
Varhaiserityiskasvatuksen suunnittelija
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 1991576
Melartin Paula
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 199 1630
Kirppu Satu
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 752 9945
Kärmeniemi Nadezda
Kieli- ja kulttuurierityisopettaja / Kulttuuritulkki
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
050 478 3361
Peri Maiju
Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä-opettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 199 1640
Jääskeläinen Teea
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 6431138
Kattelus Maiju
Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä - opettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
050 3135350
Salojärvi Outi
Psykiatrinen sairaanhoitaja / reppuohjaaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
0505758975

Pin It on Pinterest

Share This