Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin. Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat pääsääntöisesti lähipäiväkoteihin tai alueensa esiopetusryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään tai ryhmään sijoitetaan ryhmäohjaaja. Yhteistyössä huoltajien kanssa lapselle laaditaan yksilöllisen tuen suunnitelma osana varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksessa tehostetun (HOPS) tai erityisen tuen suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä henkilöstön ja huoltajien kanssa.

 

Varhaiskasvatuksen psykologi

Varhaiskasvatuksen psykologi toimii lapsen kehityksen ja kasvatuksen asiantuntijana moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja perheen kanssa. Työ sisältää yksilö- ja ryhmäkonsultaatioita lapsen arkisessa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Ryhmätasolla voidaan toteuttaa pienryhmätyöskentelyä. Kehitystason- ja oppimisvalmiustutkimukset sekä psykososiaalisen tilanteen arvioinnit toteutuvat vanhempien kanssa yhteistyössä laaditun lähetteen kautta. Vanhemmat voivat ottaa psykologiin yhteyttä myös suoraan lapsen kehitykseen tai kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhemmuuden tuki ja perheen voimavarojen vahvistaminen kuuluvat myös psykologin työhön. Vanhempien luvalla yhteistyötä ja palveluohjausta tehdään Kymenlaakson hyvinvointialueen eri toimijoiden suuntaan. Varhaiskasvatuksen psykologin työn tavoitteena on ennaltaehkäistä jo varhaisvaiheissa herkästi kasautuvia ongelmia, osallistua lapsen riittävän arkisen tuen ja kuntoutuspolun suunnitteluun sekä tukea lasta nivelvaiheessa päivähoidosta esiopetukseen.

 

Yhteisöllisen toiminnan puheterapeutti

Yhteisöllisen toiminnan puheterapian tavoitteena on tukea lasten vuorovaikutuksen kehittymistä sekä puheen ja kielen kehitystä päiväkotiarjessa. Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö voi konsultoida puheterapeuttia, jolloin yhdessä mietitään kielellisiä taitoja tukevia keinoja päiväkotiryhmien toiminta- ja arkitilanteisiin.

 

Varhaiskasvatuksen sosiaalihuollon asiantuntija

Varhaiskasvatuksen sosiaalihuollon asiantuntija tukee lasten, perheiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Hän tukee prosesseja, joissa yhdessä perheiden kanssa rakennetaan heille heidän tarpeitaan vastaavien palveluiden ja sosiaalisen tuen kokonaisuuksia. Hän seuraa tuen toteutumista ja vaikuttavuutta. Työ on ennaltaehkäisevää ja muutosta tukevaa työtä. Varhaiskasvatuksen sosiaalihuollon asiantuntija tukee perheiden ja yksilöiden osallisuuden ja toimintaedellytysten vahvistumista. Hän tukee perheiden ja yksilöiden elämäntilanteiden vaikeuksien lieventämistä sekä ryhmien sosiaalisen eheyden vahvistumista. Varhaiskasvatuksen sosiaalihuollon asiantuntija toimii sosiaalialan asiantuntijana varhaiskasvatuksen sosionomien ammatillisena tukena. Olethan yhteydessä kysyäksesi lisää.

Hummel Hanna
VIRKAVAPAALLA - Varhaiskasvatuksen psykologi
Talsi Aino-Maaria
Yhteisöllisen toiminnan puheterapeutti
Osoite:
Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 1991607
Valtonen Essi
Varhaiskasvatuksen sosiaalihuollon asiantuntija
Puhelinnumero:
0503443054
Tulkki Elina
Varhaiserityiskasvatuksen suunnittelija / Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 1991576
Melartin Paula
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 199 1630
Kirppu Satu
VIRKAVAPAALLA - Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Kärmeniemi Nadezda
Kieli- ja kulttuurierityisopettaja / Kulttuuritulkki
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
050 478 3361
Jääskeläinen Teea
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 6431138
Savolainen Heli
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puhelinnumero:
040 1991831
Hämäläinen Kirsi
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
040 6515047
Leinonen Anni
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puhelinnumero:
0503253141
Sahala Siiri
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puhelinnumero:
040 7529945
Kattelus Maiju
Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä - opettaja
Osoite:
Puistokatu 2, 49400 Hamina
Puhelinnumero:
050 3135350
Laulajainen Kati
Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä - opettaja
Puhelinnumero:
0401396017

Pin It on Pinterest

Share This