HAMINA-LISÄN PERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN (Tarkennettu 1.1.2018)

Hamina-lisää maksetaan perheelle, jossa lapsen vanhempi tai muu huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on hoitovapaalla työstään tai on päätoiminen yrittäjä, joka vähentää yritystoimintaa. Määräaikaisessa työsuhteessa on oltava vähintään 18 tuntia viikossa yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista.

Hamina-lisää voidaan maksaa perheelle, jossa on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi. Hamina-lisän suuruus on 168 €/kk perheen ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä 84 €/kk perheen ensimmäisestä alle esiopetusikäisestä sisaruksesta ja 51 €/kk perheen toisesta alle esiopetusikäisestä sisaruksesta siihen saakka, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Suurin tuki on 168 €/kk maksetaan vain yhdestä perheen lapsesta.

Hamina-lisän suuruus määräytyy kaupungin talousarvioon myöntämien määrärahojen puitteissa.

Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai avopuoliso) tulee olla työssä tai opiskelijana koko kuntalisän maksatuksen ajan.

Hamina-lisää ei peritä takaisin maksettujen erien osalta, mikäli toinen vanhemmista jää työttömäksi tai lomautetuksi myönnetyn Hamina-lisäkauden aikana.

Hamina-lisää voidaan maksaa, mikäli hakija toimii perhepäivähoitajana omassa kodissaan ja ehdot muuten täyttyvät.

Perheen kaikkien lasten hoito tulee järjestää kotihoitona. Poikkeuksena voi esiopetusikäinen lapsi olla maksuttomassa esiopetuksessa tai erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi päivähoidossa enintään 25 h viikossa. Hamina-lisän sisaruslisää ei tästä lapsesta makseta.

Hamina-lisää ei makseta, jos kotiin jäävä vanhempi on kotona jonkun muun syyn takia kuin lasten hoidon vuoksi; työttömänä saaden työttömyyskorvausta, äitiys- tai vanhempainrahalla, sairauspäivärahalla, eläkkeellä, päätoimisena yrittäjänä tai opiskelijana.

Hamina-lisää ei makseta lyhyemmältä kuin neljän täyden kalenterikuukauden jaksolta. Tukea ei makseta takautuvasti. Jos Hamina-lisän maksatusaika jää neljää kuukautta lyhyemmäksi, peritään maksetut kuukausierät takaisin.

Hamina-lisästä pidätetään vero kotihoidossa lasta hoitavan vanhemman tulona.
Hamina-lisää saavalla vanhemmalla saa olla muuta sivutuloa enintään 500 euroa/kk/brutto kelan maksaman lastenhoidon tuen lisäksi esim. palkkatuloa sijaisuuksista, vuokratuloja tai tuloja sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus, jos hänen kuukausittainen bruttotulonsa ylittää ehdoissa määritellyn summan. Hamina-lisää ei makseta ko. kuukaudelta tai seuraavalta kuukaudelta, mikäli ansaitsemiskuussa lisä on jo ehditty maksaa. Päätoimisen yrittäjän on toimitettava luotettava selvitys yritystoiminnastaan ja tuloistaan.

Hamina-lisää ei makseta vanhempainrahakauden ajalta, vaikka perheessä olisi toinen alle 3-vuotias lapsi.

Isäkuukauden ajalta ei makseta Hamina-lisää.

Hamina-lisän maksu voi alkaa korkeintaan hakemuksen jättämisestä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Hamina-lisän maksatus päättyy täyteen kuukauteen (esim. lapsen täyttäessä kolme vuotta, päättyy maksatus syntymäpäivää edeltävän kalenterikuukauden lopussa).

Hamina-lisän myöntäminen edellyttää, että perheen lapsella on väestökirjalain mukainen kotipaikka Haminan kaupungissa

Hamina-lisän maksupäivä on kuukauden viimeinen arkipäivä.

Maksupäivää ennen saat postitse kotiin palkkalaskelman.

Sähköpostin kautta tuleva palkkalaskelma on sähköpostissa viimeistään kaksi arkipäivää ennen lisän maksupäivää. Palkkalaskelman avautuminen edellyttää, että tieto-koneessa on Adoben ilmaisohjelmisto Acrobat Reader käytössä.

Muistathan ilmoittaa lisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista viimeistään kuukauden 15. päivään mennessä.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Haminan kaupunki / Varhaiskasvatus, PL 70, 49400 Hamina

Tulosta tästä Hamina-lisä hakemus.
Hakemuksen mukana on oltava kaikki tarvittavat liitteet!

Lisätietoja antaa:
Ulla-Maija Paananen, varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
p. 040 199 1405 tai ulla-maija.paananen(a)hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This