Liikkuvat elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistotoiminnasta yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan tai jonka alueella toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu. Sen jälkeen he tiedottavat toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, kenen alueella toimintaa harjoitetaan.

Siirry lomakesivulle

Pin It on Pinterest

Share This