Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka voidaan siirtää paikasta toiseen esimerkiksi telttakatos tai myyntiauto.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee tehdä ilmoitus kotikunnan valvontaviranomaiselle. Kun ilmoitus on tehty elintarviketoimija voi harjoittaa toimintaa myös muiden kuntien alueella. Toisen kunnan alueella toimimisesta tulee tiedottaa kyseisen kunnan viranomaisia vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Siirry lomakesivulle

Pin It on Pinterest

Share This