Yksityistieasioista Haminan kaupungissa vastaa kaupunkikehitysvaliokunta, joka hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät.

Yhteyshenkilö:

Kaupungininsinööri Ari Lonka, puh. 044 767 6781.

Toimialueen laajuus
Haminassa on järjestäytyneitä tiekuntia  yhteensä 209 kpl, joiden yhteinen tiepituus on 476,8 km. Avustusta saavia tiekuntia on 117 kpl, joiden yhteinen tiepituus on 223 km. Järjestäytyneistä yksityisteistä kokonaan kaupungin hoidossa on 11 km. Yksityisteiden kunnanavustus on jaettu kunnossapito- ja korjausavustuksiin. Yksityisteiden avustamiseen on varattu 200.000 euroa vuosittain. Tiekuntia avustetaan  valtionavustuksen hakemisessa.

Kaupungin myöntämän  yksityistieavustuksen saamisen edellytykset

  1. Tielle on perustettu tiekunta.
  2. Tiellä on vähintään kaksi pysyvästi asuttua kiinteistöä, jolloin avustusta myönnetään siihen asti missä viimeisen pysyvästi asutun kiinteistön liittymä on, tai tiellä on muuten paikkakunnalle huomattava merkitys.
  3. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle tästä ja Väylälle tästä.

Kunnossapitoavustuksen jakamisen ehdot

  1.  Avustettavat tiet jaetaan kunnossapitoluokkiin.
  2. Kunnossapitoavustus määräytyy kunnossapitoluokan ja tien pituuden perusteella. Kaupunkikehitysvaliokunta päättää yksikköhinnasta (euroa/km).
  3. Yksityisteiden rakentamis- ja peruskorjauskohteiden ottamisesta työohjelmaan päättää kaupunkikehitysvaliokunta tulosalueelle vahvistetun määrärahan puitteissa.

Avustusta haetaan vuosittain maalis-huhtikuussa. Asiasta tiedotetaan avustukseen oikeutetuille tiekunnille kirjeellä.

Avustusten käytön valvonta
Yksityisteillä suoritetaan määräajoin katselmuksia. Katselmuksista laaditaan raportteja, jotka ovat nähtävissä aluepalveluissa, os. Puistokatu 2, 2. kerros, Hamina.

Kaupungin varikko palvelee tiekuntia
Kaupungin tiehöylää on mahdollista vuokrata yksityisteiden kunnossapitoon. Tiedustelut ja varaukset: tiemestari Aki Kiiski, p. 040 548 0746

Tieoikeuksien selvittäminen

Tieoikeuksien selvittämiseen tarvitaan maanmittausinsinöörin yksityistietoimitusta. Maanmittaustoimituksen hakemisesta saat tietoa Maanmittauslaitoksen sivuilta  Tie- ja käyttöoikeudet.

Yksityisteiden hoitokunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan yhteytiedot tällä lomakkeella.

Kaakkois-Suomen maanmittaustoimiston osoite on:
Kauppamiehenkatu 4
PL 1070
45101 KOUVOLA
p. 020 541 121 (valtakunnallinen vaihde)

Lainsäädäntö ja ohjeistusta

Pin It on Pinterest

Share This