Haminan hoidettava katupituus on yhteensä 189,9 km. Kevyen liikenteen väyliä on 57,8 km. Kokonaan kunnan hoidossa olevia yksityisteitä on 11 km.

Katuhakemisto löytyy karttapalvelun avulla.

Kaupungin alueella olevien valtateiden, maanteiden sekä paikallisteiden ylläpidosta vastaa Väylävirasto. Väyläviraston kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä liikenneturvallisuuden sekä teiden suunnittelun ja kunnossapidon hyväksi.

Tie- ja aluevalaistuksen huolto
Katuvalot ovat  talviaikana sammutettuina taajamissa klo 22.00-5.00 välisenä aikana lukuun ottamatta kaupungin keskusta-alueita, paikallistieosuuksia, kokoojateitä ja teollisuusalueita.

Kunnossapitolaki
(Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta)

Vikailmoitukset
Työaikana klo 7-16 p. 05 749 2530
Muuna aikana, ks. Päivystys ja varallaolo

Katukunnossapidon vastuuhenkilö
Tiemestari Esa Kelkka, 0400 552 101 tai 05 749 2530

Rakennuttamisen työnjohto
Rakennuttajainsinööri Jorma Kauppila, 040 485 4467

Pin It on Pinterest

Share This