Lapsiystävällinen kunta -mallin eteneminen

23.3.2021 Valtuustoaloite malliin mukaan pyrkimiseksi 

28.4.2021 Kasvatus ja koulutus -valiokunnan hyväksyntä 28.4.2021

24.5.2021 Kaupunginhallituksen käsittely ja koordinaatioryhmän nimeäminen: 

Maaret Lommi, Jenny Amperla, Johanna Oleander, Tiina Palmola, Johanna Ristola 24.5.2021

12/2021 Unicef hyväksyi Haminan kaupungin malliin mukaan joulukuussa

2022 Lapsen oikeuksien nykytilan kartoitus.  Silloin arvioitiin, millä osa-alueilla lapsen oikeudet toteutuvat Haminassa hyvin ja mitkä ovat kehittämiskohteita.

2022-2023 Kasvatus- ja koulutuspalveluissa tehtiin ennakoiva lapsivaikutusten arviointi oppilaiden  mahdollisesta tulevasta koulumuutoksesta palveluverkkoselvitykseen liittyen.

2023 syksyn aikana koordinaatioryhmä täydentyi. 

10/2023 Ensimmäinen lapsivaikutusten arviointi tehtiin kasvatus- ja koulutuspalveluissa Poitsilan koulun oppilaille ja henkilöstölle

12/2023 Kaupunki sai uudet nettisivut, joiden kehittämisessä on kiinnitetty huomiota selkeyteen, saavutettavuuteen ja erikielisyyteen.

8/2023 UNICEF hyväksyi Haminan toimintasuunnitelman.

Vuoden 2024  koko kaupungin henkilöstöä sitoviin tavoitteisiin on lisätty tutustuminen lapsen oikeuksiin 

2/2024 Kampanja Puhu hyvää nuorista avattu

3/2024 Haminan kaupungin esimiehet ja LYK-koordinaatioryhmä on koulutettu  lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen

3/2024 4.-6- luokkien oppilaille sekä yläkoulun oppilaille on tehty hyvinvointikysely

4/2024 Koulujen demokratiakasvatusta vahvistetaan oppilaskuntien hallitusten toimintaa kehittämällä ja oppilaiden osallisuutta vahvistamalla.

5/2024 Maahanmuuttajataustaisille oppilaille on tehty kysely, jossa kulttuuritulkki on ollut apuna.

6/2024 Seurantapalaveri UNICEFIN kanssa on toimenpiteiden etenemisestä.