Lapsen oikeudet

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on lapsia (kaikki alle 18 vuotiaat) koskeva ihmisoikeussopimus.

Sopimuksen tavoitteena on perusoikeuksien, kuten terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

Sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 ja sen on allekirjoittanut 196 maata, Suomi allekirjoitti sopimuksen v. 1991.

Sopimuksen neljä perusperiaatetta ovat:

  • Syrjimättömyys
  • Lapsen edun huomioiminen
  • Oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Lapsen näkemyksen kunnioittaminen