Haminan kaupunkistrategia

Hamina on maailmanluokan pikkukaupunki

Haminan kaupunginvaltuusto hyväksyi Haminan kaupunkistrategian toukokuussa 2022.

KAUPUNGIN VISIO 2030
Maailmanluokan pikkukaupunki Hamina on satama hyvälle elämälle ja yrittämiselle

ARVOMME ovat

  • tulevaisuuslähtöisyys
  • asiakas- ja yrityslähtöisyys
  • rohkeus.

PALVELULUPAUS
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä. Kuuntelemme kaupunkilaisia, viestimme avoimesti ja lisäämme avointa päätöksentekoa. Tuemme asukkaiden aktiivista tekemistä, kehitämme asukkaiden
lähipalveluita ja edistämme kestävää kehitystä.

Strategian neljä päämäärää

  • Elinvoimainen ja kasvava Hamina
  • Osaava ja oppiva Hamina
  • Hyvinvoiva Hamina
  • Viihtyisä ja toimiva Hamina

Strategian päämäärien toteuttamiseksi on kirjattu 23 tavoitetta, joiden toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Strategiakärjet ja tavoitteet linjaavat lähivuosien tahtotilan.

Strategia toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä ja sen selkeät valinnat ohjaavat toimintaamme. Strategia kytkeytyy tiiviisti kaupungin talousarvioon, jossa toteutettavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi.