Organisaatio ja johtotiimi

Kaupungin organisaatio 2024

Kaupungin johtotiimi 1.8.2024

Ilari Soosalu
kau­pun­gin­joh­ta­ja
Strateginen johto
Maria Ovaska
hal­lin­to­joh­ta­ja
Hal­lin­to­pal­ve­lut
Olli Vilen
ta­lous­joh­ta­ja
Ta­lous­pal­ve­lut
Mia Hämäläinen
elin­voi­ma­joh­ta­ja
Elin­kei­no­pal­ve­lut
Suvi Takkinen
ope­tus­pääl­lik­kö
Perusopetus ja nuorisotyö
Tiina Palmola
var­hais­kas­va­tuk­sen päällikkö
Var­hais­kas­va­tus
Laura Korhonen
kir­jas­to­pal­ve­lu­jen esimies
Kir­jas­to­pal­ve­lut
Riikka Koskimies
vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
Viestintä ja mark­ki­noin­ti

Kaupungin laajennettuun johtotiimiin kuuluvat edellisten lisäksi

Tapio Glumoff
ym­pä­ris­tö­pääl­lik­kö
Ympäristön ja ra­ken­ta­mi­sen valvonta
Toni Puustinen
kiin­teis­tö­pääl­lik­kö
Kiin­teis­tö­pal­ve­lut
Milla Koskivirta
kau­pun­gi­nark­ki­teh­ti
Kaavoitus ja maankäyttö
Niko Palmu
tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö
Tie­to­hal­lin­to
Tanja Häkkinen
hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut
Susanna Kuoppala
ta­pah­tu­ma­joh­ta­ja
Ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to
Olli Sorvari
Haminan Veden toi­mi­tus­joh­ta­ja
Haminan Vesi

Laajennettuun johtotiimiin kuuluu myös henkilöstön edustaja (JUKO/JHL).

Johtotiimien sihteerinä toimii johdon assistentti Essi Hirsimäki, p. 050 313 5148, essi.hirsimaki@hamina.fi