Digituki

Digituella tarkoitetaan digitaalisen verkkoasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea. Sen tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään digitaalisten palveluiden periaatteita. Digitukea on saatavilla lähitukena, etätukena ja erilaisten koulutusten muodossa.

Piirretyt henkilöt, tietokone, puhelin ja kysymysmerkki henkilöiden välissä.

Digiopastus paikat

Mia Iivonen
hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri
Hy­vin­voin­nin edistäminen
Riikka Koskimies
vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri
Viestintä ja mark­ki­noin­ti