Tonttijako

Tonttijaolla osoitetaan rakennuskorttelin tai sen osan jakautuminen tonteiksi.

Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijaon sitovuudesta määrätään asemakaavassa ja se voidaan laatia kaavan yhteydessä tai erillisenä. Erillisen tonttijaon hyväksyy kaupungingeodeetti ja se on aina sitova. Asemakaavan yhteydessä laadittu tonttijako tai tonttijaon muutos tulee lainvoimaiseksi asemakaavan laillistuttua.

Tonttijako on sitovan tonttijaon kaava-alueella edellytys tontin lohkomiselle. Tämä tarkoittaa, että alue tulee asemakaavan hyväksymisen jälkeen rakennuskieltoon, joka poistuu vasta kun alueelle on laadittu tonttijako, tontti on lohkottu sekä merkitty tonttina kiinteistörekisteriin.

Maanomistajalla on oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta. Kaupungin omistamalle maalle laaditun ensimmäisen asemakaavan mukainen tonttijako laaditaan kaupungin kustannuksella, erillisen tonttijaon laatimisen tai tonttijaon muutoksen kustannuksista vastaa yleensä muutoksen hakija.

Tonttijaon kustannukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 82 §:n nojalla erillisen tonttijaon laatimisesta tai tonttijaon muuttamisesta peritään kaupungin määrittelemän taksan mukaisesti:

  • Asemakaavan yhteydessä laadittava tonttijako; 1-2 tonttia 450 eur (alv 0)
  • Erillinen tonttijako; 1-2 tonttia 550 eur (alv 0)
  • Seuraavat tontit käytetyn työajan mukaan, kuitenkin vähintään 120 euroa/tontti.
  • Muut kustannukset kuten esim. lehtikuulutukset peritään toteutuneen mukaisesti.

Yhteystiedot:

Aki Oksanen
kau­pun­gin­geo­deet­ti
Kaavoitus ja maankäyttö
Eija Lindén
paik­ka­tie­to­kä­sit­te­li­jä
Kaavoitus ja maankäyttö