Kiinteistörekisteri ja otteet

Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää.

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) yhtenä osana on kiinteistörekisteri, jonne merkitään kiinteistöinä mm. tilat, tontit ja yleiset alueet. Muina rekisteriyksikköinä merkitään mm. yhteiset alueet.

Haminan kaupungin asemakaava-alueella muodostetuista tonteista ja yleisistä alueista pitää kiinteistörekisteriä kaupungin kiinteistönmuodostusyksikkö. Muiden kiinteistöjen osalta kiinteistörekisteriä pitää Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto.

Tonteille annetaan tunnus, joka muodostuu kaupungin, kaupunginosan, korttelin ja tontin numerosta. Kiinteistörekisteriin merkitään tontin pinta-ala, rekisteröimisajankohta, rasitteet, osuudet yhteisiin alueisiin sekä muita tonttiin kohdistuvia tietoja.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. Pyydettäessä annetaan otteita kiinteistörekisteristä koko Suomen alueelta.

  • kiinteistörekisteriote 18,00 eur/kpl (alv 0%)
  • lainhuutotodistus 18,00 eur/kpl (alv 0%)
  • rasitustodistus 18,00 eur/kpl (alv 0%)

Yhteystiedot

Rekisteripitäjä

Aki Oksanen
kau­pun­gin­geo­deet­ti
Kaavoitus ja maankäyttö

Otteet

Seija Pöntynen
paik­ka­tie­to­kä­sit­te­li­jä
Kaavoitus ja maankäyttö