Yleiskaavoitus

Kolme Haminan yleiskaavakarttaa kovakollaasina

Yleiskaava on yleispiirteinen kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelua ohjaava kaava. Siinä osoitetaan alueiden käyttö pääpiirteittäin kunnan alueella. Yleiskaavan ennustettu voimassoloaika kokonaisuudessaan on noin 15 – 20 vuotta. Tämän ajan sisällä voidaan tehdä kuitenkin useita kaavan osa-alueiden muutoksia eli osayleiskaavoja. Sellaisilla alueilla, joille on tarkoitus laatia asemakaavoja, oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Alueilla, joita ei asemakaavoiteta, yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista ja maankäyttöä.

Haminan kaupungin voimassa oleva yleiskaava löytyy kokonaisuudessaan lähikuntien yhteisestä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelusta. (Lisää karttatasoja saat näkyviin karttapalvelun vasemman reunan Aineistot-valikosta)