Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauskartat 2024

Kaavoituskatsaus on kunnan laatima ohjelma siitä, mitä alueita aiotaan kaavoittaa suunnitellussa ajassa. Katsaus on laadittu kolmen vuoden ajanjaksolle siten, että se painottuu ensimmäiselle vuodelle. Siihen on sisällytetty tärkeimmät maankäytönsuunnittelun kohteet. Hankkeiden aikataulut ovat tavoitteellisia, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa kaavoituskatsauksen laatimisvaiheessa. On myös todennäköistä, että vuoden aikana nousee esiin uusia kaavoitushankkeita.

Kaavoituskatsaus 2024

Kuulutus kaavoituskatsaus nähtävillä