Uudistamme tapaa toimia yhdessä

Kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Haluamme kuulla kaupunkilaisia ja rakentaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöön liittyviin asioihin. Haluamme myös edistää kaupunkilaisten aktiivista tekemistä ja osallisuutta.

Tutustu vaikuttamisen keinoihin

Palaute vaikuttaa

Palaute on välttämätöntä palvelujen, ympäristön ja toiminnan kehittämiseksi. Silmäpareja tarvitaan tekemään havaintoja vaikkapa rikkoutuneista katuvaloista tai liikuntaesteistä kaupungilla.

Anna palautetta tästä

Monenlaisia tapoja tulla mukaan

Seuraavassa esitellään kaupungin omia käytäntöjä kaupunkilaisten osallisuuden edistämiseksi ja tukemiseksi. Erilaisia vaihtoehtoja ovat mm. foorumit, kohtaamispaikat ja asukasillat.

Tuu mukaan!

Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kaupunkilaiset ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä tietyn rahasumman käytön kohteista. Vuonna 2022 on ollut kohteena eri asuinalueiden viihtyvyttä ja toiminnallisuutta edistävä kehittäminen. Osallistuminen edellyttää kyselyyn vastaamista ja myöhemmin vaihtoehdoista äänestämistä.

Mukaan järjestö-tai vapaaehtoistyöhön?

Järjestöt, yhdistykset, vapaaehtoiset, sekä 4. sektori ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kaupungille. Ilman vapaaehtoisten panosta Hamina ei olisi Hamina! Yhdessä olemme enemmän!

Haminan kaupunki on parhaillaan kehittämässä yhdessä järjestöjen ja seurakunnan kanssa vapaaehtoistyön toimintaa. Vapaaehtoistyön kahvit järjestettiin keväällä 2022 ja ne toimivat hyvänä keskustelualustana toimintaa suunniteltaessa. 

Meidän Hamina

Hamina-mobiilisovellus haminalaisille ja Haminassa vieraileville

Haminan kaupunki on ottanut käyttöön uuden mobiilisovelluksen, Haminan kaupunkiappiksen, mikä tuo suoraan lataajan puhelimeen mm. kaupungin ajankohtaiset tiedotteet, tapahtumat ja nähtävyydet. Sovelluksesta löytyy myös paikallisten yrittäjien tarjouksia, erilaisia kyselyitä ja näppärän väylän antaa kaupungille palautetta.

Hamina kaupunkiAppis

Pin It on Pinterest

Share This