LIHAN ALKUPERÄMAAN ILMOITTAMINEN TARJOILUPAIKOISSA 

Kotkan ympäristöterveydenhuolto ja Haminan terveysvalvonta toteuttivat vuoden 2022 aikana valvontaprojektin, jossa selvitettiin lihan alkuperämaan ilmoittamista tarjoilupaikoissa. Projektin tarkoituksena oli selvittää, ilmoitetaanko pakkaamattomista, tarjolla olevista elintarvikkeista lihan alkuperämaa asiakkaalle kirjallisesti, kuten Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019 on määritetty. Tarkastukset toteutettiin suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä, osana kohteen Oiva-tarkastusta.

Projektissa selvisi, että osassa valvonta-alueiden tarjoilupaikkoja on edelleen puutteita lihan alkuperämaan ilmoittamisessa. Pakkaamattomien, tarjolla olevien elintarvikkeiden lihan alkuperämaa tulee ilmoittaa asiakkaille kirjallisesti, kun ruokaan on käytetty tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudan, sian, vuohen, lampaan tai siipikarjan lihaa tai jauhelihaa. Lihavalmisteiden tai raakalihavalmisteiden osalta alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa. Velvoite alkuperämaan ilmoittamisesta on tullut voimaan vuonna 2019 ja alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata.

Projektin tulosten perusteella näyttää siltä, että lounaspaikoissa lihan alkuperämaa ilmoitettiin useammin lainsäädännön mukaisesti kuin esimerkiksi kahviloissa. Ravintoloista osa hallitsi alkuperämaan ilmoittamisen hyvin ja osassa oli puutteita. Kotkan valvonta-alueella lihan alkuperämaan ilmoittamisessa oli enemmän puutteita kuin Haminan valvonta-alueella.

LIHAN ALKUPERÄMAA PROJEKTIN RAPORTTI 8.2.2023

PAKASTEVIHANNESTEN HYGIENIA JA TURVALLISUUS SALAATTIPÖYDISSÄ

Haminan terveysvalvonta ja Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö toteuttivat vuonna 2021 projektin, jossa selvitettiin, kuinka pakastevihanneksia (esimerkiksi maissi, herneet, paprika, pavut, pikkuporkkanat, sipuli, erilaiset yrtit ja pinaatti) käsitellään elintarvikehuoneistoissa ja millainen on niistä valmistettujen elintarvikkeiden hygieeninen laatu. Projektissa valvottiin tuotteiden käsittelyä ennen tarjolle tai myyntiin laittamista sekä olosuhteita tarjollapidon tai myynnin aikana.

Projektin tuloksena todettiin, että tarjoilupaikoissa on joitain puutteita kylminä tarjottavien pakastevihannesten käsittelyssä. Pakastevihannekset on kuumennettava keittämällä kahden minuutin ajan tai vaihtoehtoisesti höyryttämällä ne läpikotaisin. Ilman riittävää lämpökäsittelyä pakastevihannekset voivat aiheuttaa vakaviakin sairastumisia. Projektissa havaittiin, että pakasteiden säilyttäminen tarjoilupaikoissa oli asianmukaista ja tarjoilulämpötilat pääosin kunnossa. Pakastevihannesten käsittelyssä havaituista puutteista huolimatta projektissa otettujen näytteiden hygieeninen laatu oli hyvä. Näytemäärä projektissa (kuusi kappaletta) jäi tosin kauas tavoitteesta koska monet tarjoilupaikat käyttävät mieluummin tuorevihanneksia etenkin kesäaikana tai ovat siirtyneet käyttämään esimerkiksi säilykemaissia pakastemaissin sijaan. Koronapandemian aikana salaattien tarjoilu buffet-pöydissä on myös aiempaa vähäisempää.

PAKASTEVIHANNESPROJEKTIN RAPORTTI 28.1.2022

PAH-YHDISTEET SAVUSTETUISSA KALA- JA LIHAVALMISTEISSA

Haminan terveysvalvonta ja Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö selvittivät valvontaalueellaan savustettujen liha- ja kalatuotteiden PAH-pitoisuuksia, sekä sitä miten PAH-yhdisteiden syntyminen on otettu huomioon savutusprosessissa ja miten sitä hallitaan. Projekti kohdistui liha- ja kalaalanlaitoksiin, vähittäismyymälöihin ja ravintoloihin, jotka itse valmistavat savustettuja liha- tai kalatuotteita perinteistä tai sähköistä savustusmenetelmää käyttäen. Projekti toteutettiin toukokuun 2018 – huhtikuun 2020 aikana.

Projektinäytteitä otettiin yhteensä 10 kappaletta (uusinnat mukaan luettuna 15 kpl). PAH pitoisuudet ylittivät sallitut enimmäismäärät 3 näytteen osalta. PAH-yhdisteiden muodostuminen valmistusprosesseissa oli pääosin hallinnassa toimijoilla ja otettu huomioon omavalvonnassa. Savustuksen ja PAH- yhdisteiden valvonta on osa prosessissa syntyvien vierasaineiden valvontaa ja sitä tehdään säännöllisesti elintarvikevalvonnan oivatarkastuksien yhteydessä. Toimijoiden tulee varmistua myös omavalvonnassaan siitä, että valmistusprosessi ja/tai sen jälkeiset toimenpiteet ovat riittävät niin, että PAH pitoisuudet tuotteissa eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Ruokaviraston ohjeiden mukaan toimijoiden tulee ottaa tuotteistaan säännöllisesti näytteitä PAHpitoisuuksien valvontaa varten.

PAH-PROJEKTIN RAPORTTI 18.5.2020

SMOOTHIE-JUOMIEN VALMISTUKSEN HYGIENIA JA JUOMIEN MIKROBIOLOGINEN LAATU 2019

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta selvittivät smoothie-juomien valmistuksen hygieniaa ja valmiiden juomien aistinvaraista ja mikrobiologista laatua valvonta-alueella. Projekti kohdistui sellaisiin kahviloihin, pikaruokapaikkoihin ja mehubaareihin, jotka valmistavat juomia itse. Tarkastuksilla käytiin läpi tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelmat, juomien raaka-aineet, juomien valmistuksen hygienia, raaka-aineiden ja valmiiden juomien säilytys, henkilökunnan suojavaatetus sekä tarjoilupaikkojen puhtaanapito.

Projektissa otetut näytteet olivat mikrobiologiselta ja aistinvaraiselta laadultaan hyviä. Tarjoilupaikkojen omavalvontasuunnitelmissa ja puhtaanapidossa havaittiin osittain kehitettävää. Pakastettujen hedelmien ja marjojen käyttöön liittyy mikrobiologisia riskejä ja toimijat eivät noudata Ruokaviraston marjojen kuumennussuositusta. Elintarviketurvallisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että juomat valmistetaan tilauksesta tai vaihtoehtoisesti säilytysaika on lyhyt.

SMOOTHIE-PROJEKTIN RAPORTTI 4.2.2020

JULKISTEN KÄYMÄLÖIDEN KUNTO JA SIISTEYS 2019

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta tarkastivat vuoden 2019 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana julkisia käymälöitä Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueella. Kaikkiaan käymälätiloja tarkastettiin 45 kappaletta. Tarkastuksilla kiinnitettiin huomiota esimerkiksi pintojen puhtauteen ja tilojen yleiseen siisteyteen, vessapaperin saatavuuteen, jäteastioihin, käsienpesupisteisiin sekä liikuntaesteisten ja lasten huomioimiseen, kuten hoitoalustojen ja pottien saatavuuteen ja puhtauteen.

Kaiken kaikkiaan noin viidesosassa tarkastetuista käymälöistä havaittiin puhtaanapidollisia ongelmia, mikä oli ennakoitua parempi tulos. On kuitenkin huomioitava, että projektiin liittyneet tarkastukset tehtiin pääasiassa muun tarkastustoiminnan yhteydessä virka-aikana, kun yleensä siivoukseen liittyvät ongelmat korostuvat muina ajankohtina, kuten viikonloppuina. Käymälätilojen asianmukaisuuden seuraamista jatketaan Etelä-Kymenlaaksossa muun elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan tarkastusten yhteydessä.

KÄYMÄLÄPROJEKTIN RAPORTTI 4.2.2020

KEBABIN HYGIEENINEN LAATU ETELÄ-KYMENLAAKSOSSA 2018

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö ja Haminan terveysvalvonta selvittivät valvonta-alueillaan kebab-ravintoloissa, pizzerioissa ja grilleissä tarjottavan kebab-lihan hygieenistä laatua. Lisäksi selvitettiin mistä alueella tarjottava kebabliha on peräisin, kuinka kebab valmistetaan sekä miten sitä säilytetään ja käsitellään ravintoloissa ennen tarjoilua.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä että toimijat arvioivat kypsän kebablihan säilyvän pitempään kuin se todellisuudessa säilyy. Toimijoiden tulisikin omavalvonnassaan ottaa huomioon kuinka kebablastujen valmistus ja jäähdytys vaikuttaa niiden säilyvyyteen. Säilyvyys on hyvä todentaa omavalvontanäytteitä tutkituttamalla koska heikentynyt hygieeninen laatu voi olla vaikea havaita aistinvaraisesti. On huomioitava myös että esimerkiksi suojakaasuun pakattu valmis, kaupallinen kebablastu säilyy avatussa pakkauksessa huomattavasti huonommin kuin avaamattomassa pakkauksessa.

KEBAB-PROJEKTIN RAPORTTI 30.10.2018

 

Pin It on Pinterest

Share This