Kiinteistörekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmää.

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) yhtenä osana on kiinteistörekisteri, jonne merkitään kiinteistöinä mm. tilat, tontit ja yleiset alueet. Muina rekisteriyksikköinä merkitään mm. yhteiset alueet.

Haminan kaupungin asemakaava-alueella muodostetuista tonteista ja yleisistä alueista pitää kiinteistörekisteriä kaupungin kiinteistönmuodostusyksikkö. Muiden kiinteistöjen osalta kiinteistörekisteriä pitää Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto.

Tonteille annetaan tunnus, joka muodostuu kaupungin, kaupunginosan, korttelin ja tontin numerosta. Kiinteistörekisteriin merkitään tontin pinta-ala, rekisteröimisajankohta, rasitteet, osuudet yhteisiin alueisiin sekä muita tonttiin kohdistuvia tietoja.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. Pyydettäessä annetaan otteita kiinteistörekisteristä koko Suomen alueelta.

  • kiinteistörekisteriote 18,00 eur/kpl (alv 0%)
  • lainhuutotodistus 18,00 eur/kpl (alv 0%)
  • rasitustodistus 18,00 eur/kpl (alv 0%)

Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: kaupungingeodeetti Aki Oksanen
p. 0400 815 836

Otteet:
paikkatietokäsittelijä Seija Pöntynen
p. 040 1991 662

Pin It on Pinterest

Share This