Punainen auto tiellä.

Yksityisteiden korjausavustusten haku on käynnissä

Kaupunkikehitysvaliokunta myöntää vuosittain harkinnan varaista korjausavustusta yksityistiekunnille. Korjausavustus on tarkoitettu tieverkon peruskorjauksista syntyvien kustannuksien rahoittamiseen.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja tierummut
  • tulva- ja routavauriot
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen.
  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Hakuaika

Korjausavustushakemukset on palautettava Haminan kaupungin asiakaspalveluun 1.5.2024 mennessä. Avustukset voi toimittaa postitse, sähköpostilla tai suoraan asiakaspalveluun osoitteisiin:

Haminan kaupungin kirjaamo
PL 70, (Puistokatu 2)
49401 Hamina

kirjaamo@hamina.fi

Hakemus

Hakemukseen tulee liittää Haminan kaupungin korjausavustuslomake, karttaote korjausalueesta, kustannusarvio ja hakijan yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Karttaotteen voi pyytää Haminan kaupungin karttapalvelusta Seija Pöntyseltä puh. 040 1991 662.

Puutteelliset hakemukset hylätään.

Avustuksen maksaminen

Myönteisen korjausavustuspäätöksen saaneet tiekunnat voivat hakea maksatusta tehdylle korjaukselle työn valmistuttua. Maksatushakemukseen tulee liittää tositteet maksetuista materiaali- ja työsuoritteista sekä valokuvat tilanteesta ennen ja jälkeen korjaustyön. Suurimmissa korjaushankkeissa (yli 5000 €) tulee kutsua kaupungininsinööri Ari Lonka puh. 044 7676 781 tarkastuskäynnille työn valmistuttua.

Lisätietoja

Lisätietoja sekä hakemukset löydät kaupungin sivuilta kohdasta Yksityistiet.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen korjausavustuksiin, voit olla yhteydessä kaupungininsinööri Ari Lonkaan.

Ari Lonka
kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri
Lii­ken­nea­lu­eet