Keskikaupungin vuoropäiväkoti

Keskikaupungin vuoropäiväkoti on tarkoitettu ainoastaan vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Jos lapsi ei enää tarvitse vuorohoitoa, varhaiskasvatuspaikka vaihtuu.

Keskikaupungin päiväkodissa syli, hoiva, kasvatus, opetus ja lapsen osallisuus ovat kaiken toiminnan perusta jokaisena vuorokauden aikana. Tarjoamme laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi lapselle virikkeellisen ympäristön, missä hän voi kasvaa ja oppia kokonaisvaltaisesti leikin avulla. Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Se on myös tutkimista, oivaltamista, kokeilemista sekä iloa ja seikkailua. Myös ikätasoinen liikuntakasvatus kuuluu arkeemme oleellisella tavalla. Meille on tärkeää, että lapsen jokainen päivä on turvallinen ja tarjoaa erilaisia elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Lapset on jaettu iän perusteella ryhmiin, joissa toimitaan arkipäivisin. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin lapset ovat yhdessä ryhmässä. Vuorotalo antaa hyvät puitteet pienryhmätoiminnalle ja mahdollistaa rauhallisen päivärytmin ja lapsen yksilöllisen kohtaamisen arjen hetkissä.

Ryhmien yhteystiedot