Nuori Osaaja-panelistit keskustelemassa.

Uratarinat ja työnhakuun valmentautuminen keskiössä Haminan yhdeksäsluokkalaisille järjestetyssä Nuori Osaaja-seminaarissa

Haminan Nuorkauppakamari Ry on syksyn ja kevään aikana toteuttanut projektin, joka toi yhteen paikalliset nuoret, yritykset, kaupungin ja koulut. Projektin aikana Pappilansalmen ja Vehkalahden koulujen 9-luokkalaisille järjestettiin valmennuksia ja projekti huipentui seminaaripäivään 15.2.2024. Seminaaripäivä käynnistyi Pappilansalmen koululla ja iltapäivällä oli Vehkalahden koulun vuoro. 

Haminan Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Mia Kotonen avasi tilaisuuden esittelemällä päivän agendan, kertomalla Haminan Nuorkauppakamarin toiminnasta ja toi esiin poimintoja omasta uratarinastaan. Maailmanluokan pikkukaupungin yrittäjät ovat lähteneet hyvin mukaan projektin mahdollistamiseen ja projekti on antanut hienon mahdollisuuden Haminan yhdeksäsluokkalaisille valmentua työnhaun parissa.

Ensimmäinen puhuja oli OP Kymenlaakson viestintä- ja markkinointipäällikkö Satu Temonen, joka kertoi nuorille oman uratarinansa sekä puhui nuorille viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksestä hänen omassa työssään sekä työelämässä ja työnhaussa yleensä. Satu on aloittanut uransa Osuuspankilla palveluneuvojana. Sen jälkeen hän on toiminut varainhoitajana ja tällä hetkellä Satu toimii markkinointi- ja viestintäpäällikkönä. Hän on saanut paljon eväitä työhönsä myös monipuolisten luottamustehtävien kautta.

Haluan muistuttaa siitä, että kannattaa tarttua kaikenlaisiin eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Ei minullakaan ole ollut tarkkaa urasuunnitelmaa vaan olen lähtenyt uteliaana katsomaan, millaisia juttuja mistäkin tulee vastaan. Olennaista on sanoa useammin joo kuin ei. On myös hyvä muistaa, että asioiden arvon tajuaa usein vasta myöhemmin.

Seuraavaksi katsottiin yhdessä muutamia erilaisia uratarina-videoita. Erilaiset tekijät kertoivat omista kokemuksistaan ja kannustivat nuoria panostamaan opiskeluun, tarttumaan tilaisuuksiin ja etsimään itsensä näköisiä vaihtoehtoja. Videoilla muistutettiin, että on kysymys omista valinnoista ja omasta elämästä, joka tulee itse rakentaa.

Paneelikeskustelu Pappilansalmen koululla

Seuraavana aamupäivällä vuorossa oli paneelikeskustelu, jonka vetäjänä toimi Nuorkauppakamarin Kaisu Kaivola ja panelisteina olivat OP Kymenlaakson viestintä- ja markkinointipäällikkö Satu Temonen, Haminan kaupungin nuorisokoordinaattori Jenny Amperla, Googlen Data Center Operational Manager Olavi Kemppi, Suurpää Oy:n työnjohtaja Olli Suurpää ja Liikenne Vuorela Oy:n toimitusjohtaja Asta Vuorela. Nuoret olivat saaneet lähettää etukäteen kysymyksiä paneelia varten. 

Paneelissa keskusteltiin työnhausta ja siinä erottumisesta, hyvän cv:n tekemisestä, haastattelusta ja työntekijöiden oikeuksista sekä velvollisuuksista. Nuoret saivat paljon hyvä ohjeita siihen, että omana itsenään ja hetkessä läsnä olevana erottuu parhaiten joukosta. Nuoria kannustettiin tarttumaan erilaisiin tilaisuuksiin, sietämään myös perustekemistä ja kehittämään työtä, etsimään omannäköisiä polkuja. Kuulijoita muistutettiin myös työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista, joista on tärkeää osata pitää alusta asti huolta. 

Aamupäivän tilaisuus Pappilansalmen koululla päättyi Pasi Raution videotervehdykseen. Pasi toimi nuorten kouluttajana heille suunnatussa verkkokoulutuksessa, jossa valmennettiin nuorille työelämätaitoja.

Seminaaripäivä jatkui Vehkalahden koululla

Seminaarin iltapäivän osuus Vehkalahden koululla käynnistyi samaan tapaan Mia Kotosen avauspuheenvuorolla ja Satu Temosen uratarinalla sekä katsauksella OP Kymenlaakson viestintään ja markkinointiin. Satu jakoi hyviä vinkkejä siihen, kuinka viestinnällä ja vuorovaikutuksella vaikutetaan mielikuvaan, joka itsestä annetaan. 

Myös Vehkalahden koulun yhdeksäsluokkalaiset kuulivat paneelikeskustelun, jonka vetäjänä toimi Nuorkauppakamarin Kaisu Kaivola. Panelisteina toimivat OP Kymenlaakson Satu Temonen, Googlen Data Centerin Administrative Business Partner Venla Nopanen ja Health and Safety Program Manager Janne Hirvanen, Suurpää Oy:n työnjohtaja Olli Suurpää ja Liikenne Vuorela Oy:n toimitusjohtaja Asta Vuorela. Nuoret olivat saaneet lähettää etukäteen kysymyksiä paneelia varten. 

Nuori Osaaja-panelistit keskustelemassa.

Aamupäivän tapaan paneelissa keskusteltiin työnhausta ja oman urapolun etsimisestä. Panelistit muistuttivat nuoria siitä, että on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja tuoda niitä esiin. Rehellisesti omana itsenä oleminen, reilu kädenpuristus ja oma-aloitteisuus nousivat erityisen tärkeinä seikkoina esiin. Kun nuorena tekee CV:tä, voi siihen nostaa esiin erilaiset kokemukset harrastusten parissa ja esimerkiksi oppilaskunnassa toimimisesta. 

Vehkalahden koululla keskustelussa nousi esiin vahvasti työhaastattelut. Työhaastattelussa on tärkeää osoittaa olevansa kyvykäs oppimaan, kiinnostunut tehtävästä ja hyvä lisä tiimiin, jossa paikka on auki. Mahdollisuuksia on tarjolla monissa erilaisissa paikoissa ja asioita kannattaa kokeilla. Kun tekee kovasti töitä, opettelee uusia asioita ja muistaa matkalla kysyä apua, voi löytää sen oman polkunsa. Yhtä urapolkua ei kannata tavoitella vaan etsiä sitä omaa erilaisilla tavoilla erilaisista paikoista. Oma asenne ja suhtautuminen ovat merkityksellisiä tekijöitä.