Painotetut opinnot

Pappilansalmen koulussa on oppilailla 7. vuosiluokasta alkaen mahdollisuus hakeutua urheiluluokalle, jossa oppilaille pystytään tarjoamaan Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian avulla lisäharjoitusmahdollisuutta.

Urheilu akatemian tarkoitus on mahdollistaa tavoitteellisen urheiluharrastuksen ja opiskelun yhdistäminen. Lisäharjoittelu tapahtuu tuntikehyksen ulkopuolella ja on näin ollen vapaaehtoista, mutta tavoitteellisemmat urheilijat käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Urheiluakatemiaverkostoon kuuluva yläkoulu tukee ja antaa urheilevalle nuorelle mahdollisuuden yhdistää sujuvasti koulunkäynti ja valmentautuminen yhteistyössä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa.

Seitsemännellä urheiluluokka pitää sisällään opetussuunnitelman mukaisen liikunnan lisäksi yleisvalmennuksen ja mahdollisuuden lisäharjoitukseen. Seitsemännellä luokalla ei ole vielä lajivalmennusta. Kahdeksannella ja yhdeksännellä tulee mukaan lajiharjoitukset, joita on kerran viikossa, sekä yksi fysiikkavalmennus harjoitus ja mahdollisuus osallistua lisäharjoitukseen. Haminassa lajeina tällä hetkellä ovat jalkapallo ja pesäpallo. Valmennuksessa tehdään paljon yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa.