Avoin data

Kaupunki julkaisee tiedot ostolaskuista kuukausittain. Avoin ostotietodata avataan aina kuukauden 15. päivän jälkeen.

Tietojen avaaminen on osa kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämistä. Tiedon läpinäkyvyys parantaa päätöksenteon tietopohjaa, tehostaa kaupungin toimintaa ja lisää luottamusta. Tiedot on poimittu kaupungin ostolaskujärjestelmästä.

Tietopyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostilla. Tietopyyntö on yksilöitävä mahdollisimman tarkkaan, mutta sitä ei tarvitse perustella.

Laskujen kuvia ei ole mahdollista julkistaa verkossa, mutta laskuihin on mahdollista tutustua taloustoimistossa. Tiedot voidaan antaa myös jäljennöksenä tai tulosteena, mutta silloin peritään niiden toimittamisesta maksu.

Tietopyyntöön vastaaminen vaatii myös oman aikansa, koska laskuissa saattaa olla sellaista tietoa, jota joudumme laki asiakirjanjulkisuudesta annetun lain nojalla mahdollisesti peittämään/poistamaan.

Mahdolliset lisätiedustelut: taloustoimisto@hamina.fi