Henkilökunta

Rehtori vt
Maaret Lommi
p. 040 199 1761
maaret.lommi@hamina.fi

Jaana Peltola
toi­mis­to­sih­tee­ri
Kan­sa­lais­opis­to
Seija Kelavirta
päätoiminen musii­kin­opet­ta­ja
Kan­sa­lais­opis­to
Stina Piiroinen
päätoiminen kiel­ten­opet­ta­ja
Kan­sa­lais­opis­to
Tuija Teräslahti
Suun­nit­te­li­jao­pet­ta­ja
Kan­sa­lais­opis­to
Terhi Penttilä
Tun­tio­pet­ta­ja
Kan­sa­lais­opis­to