Taidenäyttelyt ja galleriatilat

Kulttuuripalvelut järjestää näyttelytoimintaa vuoden ympäri Haminan pääkirjaston Kirjastogalleriassa ja kesäkuusta syyskuun loppuun Galleria Ruutikellarissa. Lisäksi pääkirjastolla Kasper-salissa on jatkuvasti esillä pysyvä Oiva Toikan lasilintunäyttely, joka avautyi marraskuussa 2019. Kaupungin lahjoituksena saamassa kokoelmassa on kaikkiaan 606 lasilintua.

Oiva Toikan lasilintuja Haminan kirjaston Kasper-salissa
Oiva Toikan uniikit lasilinnut -kokoelma Haminassa käsittää huikean määrän 606 erilaista taidelasilintua. Kuva: Marja Seppälä

Galleriatilat

Oletko kiinnostunut näyttelytiloista omaa näyttelyäsi varten?

Haminan Kirjastogallerian ja Galleria Ruutikellarin näyttelytilat avoimessa haussa seuraavan kerran elokuussa 2024.

Haminan kulttuuripalvelut alkoi vuonna 2022 valmistella maksuttomien näyttelytilojen, pääkirjaston Kirjastogallerian ja Galleria Ruutikellarin keskitettyä vuosittaista näyttelyhakua aikaisemman ympärivuotisen varauskäytännön tilalle. Tavoite on jäsentää näyttelytoimintaan kohdistuvaa työtä sekä luoda hakuprosessista tasa-arvoisempi ja saavutettavampi taidekentän toimijoille. Hausta on tiedotettu Haminan kaupungin verkkosivujen ohella myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan taideseurojen, valtakunnallisten taideseurojen ja Haminan kulttuuriyhdistysten välityksellä.

Vuoden 2024 näyttelyhakukierros päättyi 5.11. ja seuraavan vuoden näyttelyvalinnat valmistuvat joulukuun alussa. Seuraava avoin haku vuodelle 2025 järjestetään vuoden 2024 elokuussa. Näyttelyhakuun voi osallistua yksityishenkilönä, yhdistyksenä, työparina tai ryhmänä. Valinnat tehdään hakemuksiin liitettyjen kuvaustekstien ja mahdollisten liitteiden perusteella. Näyttelyvalintoihin vaikuttaa hakijoiden aikataulutoiveiden ja näyttelyjen teknisten tarpeiden yhteen sovittaminen.

Haettavia näyttelytiloja on kaksi luonteeltaan erilaista (tilojen pohjakartat ja tekniset tiedot jäljempänä).
Samalla hakemuksella voi tarjota näyttelyä molempiin tiloihin. Näyttelyajat ovat noin 3-4 viikon pituisia. Tilat ovat maksuttomia, eikä mahdollisista teosmyynneistä peritä provisiota.

Kulttuuripalvelut kehittää Galleria Ruutikellaria uuden kuvataiteen näyttelypaikaksi ja tila profiloituu pääasiassa ammattitaiteen galleriaksi. Galleria Ruutikellarin näyttelypitäjille maksetaan 400 euron suuruinen näyttelyn pystytyspalkkio/näyttely. Näin on haluttu poistaa edes osittain taloudellisia esteitä sille, että Haminaan voi tuoda näyttelyn hieman kauempaa. Ruutikellarin näyttelyt ovat avoinna kesä – syyskuun ajan. Kirjastogallerian tilassa on huoltotauko tammikuun ajan.

Palautetta ja kysymyksiä näyttelyhausta voi lähettää osoitteeseen: kulttuuri@hamina.fi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Are you interested in exhibition spaces for your own exhibition?


Hamina Library Gallery and The Gunpwder Magazine Gallery, next Exhibition Open Call for year 2025 open on August 2024

In 2022 Hamina Cultural Services started to prepare a centralized annual Exhibition Open Call for free exhibition spaces: The Library Gallery and The Gunpowder Magazine Gallery. The new open call is due to replace the previous year-round reservation practice. The goal is to develop better structures to the work related to exhibition activities and to create a more equal and accessible application process for artists and other operators in the art field.

The 2024 Exhibition Open Call ended on Sunday 5th of November and the curated selection is ready in the beginning of December. The next open call for the exhibitions 2025 is open on August 2024. The open call may be participated as an individual, an association, a working couple or a group. Hamina Cultural Services makes the exhibition selections based on a short written exhibition proposal and the possible images, sketches or photographs attached to the proposal. The selections
take into account the availability of desired dates and the ability or resources of Cultural Services to
meet the technical requirements of the exhibition proposals.  

There are two exhibition spaces that are quite different (floor maps of the exhibition spaces and technical data can be found as pdf file links down below). One may offer an exhibition for both spaces and for several alternative months per year with the same application. All the exhibition periods are about 3-4 weeks long. The facilities are free of charge, and no commission is charged for possible sales of art works.

Hamina Cultural Services is developing The Gunpowder Magazine Gallery as a new visual art exhibition space, and the space is mainly profiled as a professional art gallery. An exhibition building fee for 400 euros / exhibition is reserved for the artists in order to remove some financial obtacles and make it possible to bring an exhibition to Hamina from a wider region nationally. The exhibitions in this space are open from June to September. The Library Gallery is suitable not only for visual arts, but also for handicrafts and association activities, and is open for exhibitions from February to December. Library Gallery has a maintenance break in January.

Feedback and questions about the exhibition open call can be sent via E-mail: kulttuuri@hamina.fi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Näyttelytilojen kartat ja tekniset tiedot // the maps and technical data of the gallery spaces:

Galleria Ruutikellari // The Gunpowder Magazine Gallery
Pohjakartta // Floor map

Galleria Ruutikellari, Kimmo Ylösen Taivaanpallotapahtuma-näyttely, elokuu 2023.

Kirjastogalleria // The Library Gallery

Haminan Kirjastogalleria, Tiina Poutasen Vesihissi-näyttely, elokuu 2023.

Tietosuojaseloste näyttelyhaun tiedonkeruuseen liittyen.