Kaavoituskatsauskartat 2024

Haminan kaavoituskatsaus 2024

Vuotuinen katsaus kaavoitustilanteesta on nähtävillä kaupungin asiointipalvelu Rinkelissä osoitteessa Puistokatu 6, pääkirjastossa osoitteessa Rautatienkatu 6 sekä kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi.

Kaavoituskatsaus on kunnan laatima ohjelma siitä, mitä alueita aiotaan kaavoittaa suunnitellussa ajassa. Ohjelmaan on sisällytetty tärkeimmät maankäytönsuunnittelun kohteet. Hankkeiden aikataulut ovat tavoitteellisia, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät ole tiedossa kaavoitusohjelman laatimisvaiheessa. On myös todennäköistä, että vuoden aikana nousee esiin uusia kaavoitushankkeita.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kaupunkilaisille.

Kaavoituskatsaus 2024