Husulan esikoulu

Husulan esikoulu sijaitsee Husulan koulun yhteydessä, neljä kilometriä keskustasta pohjoiseen. Esiopetus ja koulu siirtyivät uuteen moduulikouluun 3.2.2020.

Esikoulumme on avoinna klo. 6.30-17.00 lasten hoitoaikojen mukaan. Maksutonta esiopetusta järjestetään päivittäin 9-13. Teemme yhteistyötä Husulan koulun opettajien ja luokkien kanssa sekä osallistumme koulun erilaisiin tapahtumiin.

Husulan esiopetuksessa toteutetaan esiopetusta valtakunnallisen ja Haminan kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa painottuu toiminnallisuus; lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, itseään ilmaisten myös taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Liikunta- ja luontokasvatus kulkevat tärkeänä teemana läpi toimintakauden ja esikoulun ympäristö antaakin loistavat puitteet retkille lähiympäristöön. Keskitymme esiopetuksen arjessa lasten vahvuuksiin, oppimisen iloon ja lapsista lähteviin ajatuksiin.

Keskiössä on myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen päivittäisen leikkipedagogiikan ja monipuolisen toiminnan keinoin. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen on keskeistä myös kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Ryhmien yhteystiedot toimintakaudella 2024-2025