Taajamametsät

Kaupungin omia metsiä hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on voimassa vuoden 2031 loppuun. Suunnitelman tavoitteena ovat kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot.

Voit tutustua metsäsuunnitelmaan tästä

Yksityinen maanomistaja voi tarvita useiden puiden kaatoon maisematyöluvan. Maisematyölupa-asioissa tulee kääntyä rakennusvalvonnan puoleen.

Metsänhoitoon liittyviä lisätietoja:
Metsänhoitoyhdistys Kaakko