Tonttijaot nähtävillä

Saviniemen kaupunginosassa korttelin 203 tonteilla 15 ja 16 on vireillä tonttijaon muutos, jonka tarkoituksena muodostaa kahdesta tontista yksi asemakaavan mukainen asuinpientalojen tontti.

Tonttijaon muutosehdotus on nähtävillä 29.3. -13.4.2023 välisen ajan verkkosivun lisäksi kaupungin asiointipalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

Mahdolliset muistutukset voi toimittaa kaupungingedeetille ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen   PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi.

Tonttijaon muutosehdotus

Kaupungingeodeetti on päätöksellään 18.4.2023 hyväksynyt tonttijaon muutoksen.

Kuulutus tonttijaon muutoksen hyväksymisestä