Rakentaminen Tervasaarelle

Tervasalmi

Aivan Haminan kaupungin keskustassa, vain noin kilometrin päässä vilkkaalta kauppatorilta sijaitseva Tervasaari on kaupungin merkittävin tulevaisuuden kehittämiskohde.

Asemakaava mahdollistaa strategisesti tärkeän asuin- liike- ja palvelurakentamisen sekä houkuttelevien vapaa-ajan- ja virkistysalueiden toteuttamisen. Rakennusoikeutta Tervasaaren asemakaavassa on varattu asuntorakentamiseen 62 000 kem2 sekä liike- ja toimistorakentamiseen 28 000 kem2.

Tervasaaren rakennuskorttelit
Taulukkossa lueteltu Tervasaaren rakennuskortteleiden käyttötarkoitusalueiden pinta-aloja ja rakennusoikeuksia
Aki Oksanen
kau­pun­gin­geo­deet­ti
Kaavoitus ja maankäyttö