Karttatilaukset ja tulostuspalvelu

Kaupungin kaavoitus ja maakäyttö yksikkö tuottaa ja ylläpitää numeerista osoite-, kaava- ja pohjakartta-aineistoa sekä käyttötarkoituksen mukaisia teemakarttoja. Kaupungin tulostus- ja kopiopalveluista viranomais- ja yksityiskäyttöön vastaa tulostuspalvelu.

Haminan kaupungin karttaaineistoihin pääset tutustumaan Etelä-Kymenlaakson karttapalvelun kautta.

Karttatilaukset:

Paikkatietokäsittelija Seija Pöntynen, 040 1991 662

Tulostus- ja kopiopalvelu:
Paikkatietokäsittelijä Seija Pöntynen, 040 1991 662