Palo- ja pelastusasiat

Haminaa ja koko Kymenlaaksoa palvelee Kymenlaakson pelastuslaitos, joka on kahteen toimialueeseen (eteläinen ja pohjoinen) jaettu kunnallinen liikelaitos.

Lue turvallisuusasioista pelastuslaitoksen sivuilta, joilla on myös alueelliset tiedotteet.

Yhteistoimintaelimenä toimii jäsenkuntien edustajista koottu Kymenlaakson aluepelastuslaitoksen johtokunta.

Nuohous

Haminan nuohouspiirirajat on jaettu läntiseen ja itäiseen piiriin siten, että raja kulkee Valtatie 26:lla Lankilan, Pyhällön, Ihamaan, Paijärven, Myllykylän, Salmenkylän kylien kautta, Suokallion maantietä ja Vanhaa Viipurintietä pitkin sekä entistä Vehkalahden kunnan rajaa pitkin etelään.

Lue lisää nuohouksesta Kymenlaakson pelastuslaitoksen sivuilta.

Piirinuohoojien yhteystiedot

Palotarkastus

Palotarkastukset Haminan kaupungissa hoitaa Kymenlaakson pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen sivuilta löytyvät palotarkastajien yhteystiedot.

Onnettomuuksien ehkäisystä saata lisätetoja pelastuslaitoksen sivuilta, joilta voit ladat mm. pientalon paloturvallisuusoppaan

Väestönsuojelu

Poikkeusoloihin varautuminen on kuntien tehtävä.

Väestönsuojelutoimenpiteitä koordinoi Haminassa Kymenlaakson pelastuslaitos. Rakennusvalvonta antaa ohjeita väestönsuojien rakenteellisiin kysymyksiin.

Onnettomuuksien ehkäisystä saat tietoa pelastuslaitoksen sivuilta.

Ohjeita ja oppaita sekä lomakkeita asuinturvallisuuden parantamiseksi löytyy pelastuslaitoksen sivuilta. Samaiselta sivustolta löytyvät esim. yleisötilaisuuksien järjestämisessä tarvittavat oppaat ja lomakkeet.