Jätehuolto

 

 

 

 

Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Kymen jätelautakunta, joka on yhdeksän kunnan yhteinen viranomainen  Kymen jätelautakunnan verkkosivut

Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (jäteastian tyhjennysvälin muutokset ja yhteisten jäteastioiden käyttö ym.) tehdään Kymen jätelautakunnassa, jonne myös ilmoitukset ja anomukset tulee lähettää. Jätelautakunta myös ylläpitää, ”usein kysyttyä” -sivustoa, josta saat ratkaisuja  jätehuollon eri tilanteisiin.

Jätelautakunnan yhteystiedot ja kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevia lomakkeita löydät:
Asiointi Kymen jätelautakunnassa

Jätehuollon valvonta
Haminassa jätehuollon valvonta kuuluu Haminan ympäristölautakunnalle. Siten ilmoitukset laittomista kaatopaikoista, roskaantumisesta tai muusta jätehuollon laiminlyönnistä tai toimimattomuudesta tehdään ympäristötoimeen.

Haminan pienjäteaseman aukioloajat      Pienjäteaseman puhelinnumero on 040 199 1193.

Jätetaksa 1.1.2018
Kymen jätelautakunta on hyväksynyt päätöksellään 25.1.2018 (§ 3) Haminan kaupungin jätemaksutaksan; ekomaksun, pienjäteasemalla perittävät maksut sekä lukollisten yhteiskäyttöpisteiden vuosimaksun 1.1.2018 alkaen.
Ekomaksu korvaa perusmaksun joten aikaisemmin kuljetusyrittäjän lähettämään laskuun sisältynyt kaupungin määräämän perusmaksun osuus jää pois.

Jätehuoltomääräykset
Kymenlaakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun alueella ovat voimassa (1.5.2015 alkaen) yhdenmukaiset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä jätehuollon yleisiä periaatteita sekä antavat ohjeet paikallisesta jätehuoltojärjestelmästä.

Jätehuoltomääräykset
Jätehuoltomääräysten lukijaosa