Jätehuolto

Jätehuolto

Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Kymen jätelautakunta, joka on yhdeksän kunnan yhteinen viranomainen.

Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (jäteastian tyhjennysvälin muutokset ja yhteisten jäteastioiden käyttö ym.) tehdään Kymen jätelautakunnassa, jonne myös ilmoitukset ja anomukset tulee lähettää.

Jätelautakunnan yhteystiedot ja kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevia lomakkeita löydät osoitteesta kymenjatelautakunta.fi/fi/asiointi

Kompostointi-ilmoituksen voit täyttää sähköisesti Kymen jätelautakunnalle linkistä: Kompostointi-ilmoitus

Ilmakuva Haminan pienjäteasemasta Salmenkylässa.