Kaupunki julkaisee tiedot ostolaskuista kuukausittain. Avoin ostotietodata avataan aina kuukauden 15. päivän jälkeen.

Tietojen avaaminen on osa kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämistä.

Tiedon läpinäkyvyys parantaa päätöksenteon tietopohjaa, tehostaa kaupungin toimintaa ja lisää luottamusta. Tiedot on poimittu kaupungin ostolaskujärjestelmästä.

Tietopyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostilla.
Tietopyyntö on yksilöitävä mahdollisimman tarkkaan, mutta sitä ei tarvitse perustella.

Laskujen kuvia ei ole mahdollista julkistaa verkossa, mutta laskuihin on mahdollista tutustua taloustoimistossa. Tiedot voidaan antaa myös jäljennöksenä tai tulosteena, mutta silloin peritään niiden toimittamisesta maksu.

Tietopyyntöön vastaaminen vaatii myös oman aikansa, koska laskuissa saattaa olla sellaista tietoa, jota joudumme laki asiakirjanjulkisuudesta annetun lain nojalla mahdollisesti peittämään/poistamaan.

Mahdolliset lisätiedustelut: taloustoimisto@hamina.fi

Ostolaskut Tammikuu Heinäkuu 2023

Ostolaskut Joulukuu 2022

Ostolaskut marraskuu 2022

Ostolaskut lokakuu 2022

Ostolaskut syyskuu 2022

Ostolaskut elokuu 2022

Ostolaskut heinäkuu 2022

Ostolaskut kesäkuu 2022

Ostolaskut toukokuu 2022

Ostolaskut huhtikuu 2022

Ostolaskut maaliskuu 2022

Ostolaskut helmikuu 2022

Ostolaskut tammikuu 2022

Ostolaskut joulukuu 2021

Ostolaskut marraskuu 2021

Ostolaskut lokakuu 2021

Ostolaskut syyskuu 2021

Ostolaskut elokuu 2021

Ostolaskut heinäkuu 2021

Ostolaskut kesäkuu 2021

Ostolaskut toukokuu 2021

Ostolaskut huhtikuu 2021

Ostolaskut maaliskuu 2021

Ostolaskut helmikuu 2021

Ostolaskut tammikuu 2021

Ostolaskut joulukuu 2020

Ostolaskut marraskuu 2020

Ostolaskut lokakuu 2020

Ostolaskut syyskuu 2020

Ostolaskut elokuu 2020

Ostolaskut heinäkuu 2020

Ostolaskut kesäkuu 2020

Ostolaskut toukokuu 2020

Ostolaskut huhtikuu 2020

Ostolaskut maaliskuu 2020

Ostolaskut helmikuu 2020

Ostolaskut tammikuu 2020

Ostolaskut joulukuu 2019

Ostolaskut marraskuu 2019

Ostolaskut lokakuu 2019

Ostolaskut syyskuu 2019

Ostolaskut elokuu 2019

Ostolaskut heinäkuu 2019

Ostolaskut kesäkuu 2019

Ostolaskut toukokuu 2019

Ostolaskut huhtikuu 2019

Ostolaskut maaliskuu 2019

Ostolaskut helmikuu 2019

Ostolaskut tammikuu 2019

Ostolaskut joulukuu 2018

Ostolaskut marraskuu 2018

Ostolaskut lokakuu 2018

Ostolaskut syyskuu 2018

Ostolaskut elokuu 2018

Ostolaskut heinäkuu 2018

Ostolaskut kesäkuu.2018

Ostolaskut toukokuu 2018

Ostolaskut huhtikuu 2018

Ostolaskut maaliskuu 2018

Ostolaskut helmikuu 2018

Ostolaskut tammikuu 2018

Ostolaskut joulukuu 2017

Ostolaskut marraskuu 2017

Ostolaskut lokakuu 2017

Pin It on Pinterest

Share This