Kaupunginhallituksen tehtävinä on mm. vastata kunnan hallinnosta ja taloudesta, edustaa kuntaa ja valvoa sen etuja ja valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Lisäksi hallitus panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta.

Kaupunginhallituksella on yleinen toimivalta päättää sellaisista asioista, joita ei nimenomaisesti ole määrätty kaupunginvaltuuston tai muun toimielimen tehtäväksi.

Kaupunginhallituksen kokouksessa toimii esittelijänä kaupunginjohtaja.
Kaupunginjohtajaa koskevissa asioissa esittelijänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus kokoontuu vuonna 2023 seuraavasti:

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 31.3., 11.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 28.9., 16.10., 30.10., 20.11., 4.12., 18.12.

Pin It on Pinterest

Share This