Esityslistat löytyvät tästä linkistä

Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vähintään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielimen esittelijä erityisestä syystä toisin päätä.

Pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla sen jälkeen, kun se on virallisesti tarkastettu ja hyväksytty. Valtuuston, kaupunginhallituksen ja valiokuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Haminan kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla).

Ennen 1.6.2017 pidettyjen kokouksien pöytäkirjat eivät enää ole nähtävillä Haminan kaupungin verkkosivuilla. Julkisia pöytäkirjoja voi tiedustella hallintopalveluista (Puistokatu 2) tai osoitteesta kirjaamo(a)hamina.fi.

 

Pin It on Pinterest

Share This