Haminaa ja koko Kymenlaaksoa palvelee Kymenlaakson pelastuslaitos, joka on kahteen toimialueeseen (eteläinen ja pohjoinen) jaettu kunnallinen liikelaitos.

Lue turvallisuusasioista pelastuslaitoksen sivuilta, joilla on myös alueelliset tiedotteet.

Yhteistoimintaelimenä toimii jäsenkuntien edustajista koottu Kymenlaakson aluepelastuslaitoksen johtokunta.

Nuohous

Vuosi 2019 toi muutoksia nuohoukseen. Vuoden alussa muuttuneen pelastuslain mukaan kiinteistönomistajalla on vapaus valita nuohooja markkinoilta. Tähän saakka pelastuslaitoksilla on ollut velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan.

Nuohoojien yhteystiedot www.nuohoojat.fi/

Palotarkastus

Palotarkastukset Haminan kaupungissa hoitaa Kymenlaakson pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen sivuilta löytyvät palotarkastajien yhteystiedot.

Onnettomuuksien ehkäisystä saata lisätetoja pelastuslaitoksen sivuilta, joilta voit ladat mm. pientalon paloturvallisuusoppaan:

Väestönsuojelu

Poikkeusoloihin varautuminen on kuntien tehtävä.

Väestönsuojelutoimenpiteitä koordinoi Haminassa Kymenlaakson pelastuslaitos. Rakennusvalvonta antaa ohjeita väestönsuojien rakenteellisiin kysymyksiin.

Onnettomuuksien ehkäisystä saat tietoa pelastuslaitoksen sivuilta.

Ohjeita ja oppaita sekä lomakkeita asuinturvallisuuden parantamiseksi löytyy pelastuslaitoksen sivuilta. Samaiselta sivustolta löytyvät esim. yleisötilaisuuksien järjestämisessä tarvittavat oppaat ja lomakkeet.

 

Pin It on Pinterest

Share This