Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Kymen jätelautakunta, joka on yhdeksän kunnan yhteinen viranomainen  Kymen jätelautakunnan verkkosivut

Päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta (jäteastian tyhjennysvälin muutokset ja yhteisten jäteastioiden käyttö ym.) tehdään Kymen jätelautakunnassa, jonne myös ilmoitukset ja anomukset tulee lähettää. Jätelautakunta myös ylläpitää, ”usein kysyttyä” -sivustoa, josta saat ratkaisuja  jätehuollon eri tilanteisiin.

Jätelautakunnan yhteystiedot ja kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevia lomakkeita löydät:
Asiointi Kymen jätelautakunnassa

Jätehuollon valvonta
Haminassa jätehuollon valvonta kuuluu Haminan ympäristölautakunnalle. Siten ilmoitukset laittomista kaatopaikoista, roskaantumisesta tai muusta jätehuollon laiminlyönnistä tai toimimattomuudesta tehdään ympäristötoimeen.

Ajantasaiset jätehuoltomaksut löytyvät Kymen jätelautakunnan verkkosivuilta: Taksat

Jätehuoltomääräykset

Kymen jätelautakunta hyväksyi 26.9.2019 § 29 Kymen jätelautakunnan jätehuolto-määräykset, jotka astuvat päivitettyinä voimaan 1.1.2020, kuntalain 143 § mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Jätehuoltomääräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia. Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä jätehuollon yleisiä periaatteita sekä antavat ohjeet paikallisesta jätehuoltojärjestelmästä.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2020

Jätehuoltomääräykset lukijan osuus 1.1.2020

 

Pin It on Pinterest

Share This