Kaavamuutosalueiden sijainti kartalla

Asemakaavojen luonnoksia nähtävillä 30.4. – 3.6.2024

Salmenkylän entisen pappilan kiinteistölle sekä viereisille venevalkama- ja puistoalueille sijoittuvan kaavamuutoksen (548) tarkoituksena on päivittää nykyisin asuinkäytössä olevan tontin käyttötarkoitus ja tarkistaa katualueen kaavarajauksia. Samalla päivitetään myös viereisten alueiden kaavamerkintöjä.

Alakaupungin kaupunginosan Hattarinkadun varrelle sijoittuvan muutoksen (576) tarkoituksena on siirtää korttelin 95 asuintonttien 7 ja 1 välirajaa.

Linnoituksen ja Saviniemen kaupunginosiin sijoittuvan muutoksen (433) tarkoituksena on päivittää veteraanikodin tontin rakennusoikeus sekä päivittää kaavamerkintöjä korttelissa ja viereisillä yleisillä alueilla.

Kuulutus asemakaavojen luonnoksia nähtävillä

Vireillä olevat asemakaavat