Vireillä olevat asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo@hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo@hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Askonen, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Asiointi kaupungintalon toimipisteessä, Puistokatu 2, on muuttunut tapahtuen vain etukäteisvarauksella asiointipalvelu Rinkelin muutettua uuteen osoitteeseen. Yhteydenotot joko puhelimella kaavoituksen numeroihin tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@hamina.fi).

_____________________________________________________________________________________


562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen osan muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Vastineraportti luonnosvaihe
Vastineraportti ehdotusvaihe
Vastineraportti tarkistettu ehdotus

Haminan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2022 §54 hyväksynyt asemakaavamuutoksen 562. Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 6.6.2023. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on haettu valituslupaa.