Vireillä olevat asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo@hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo@hamina.fi

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Asiointi kaupungintalon toimipisteessä, Puistokatu 2, on muuttunut tapahtuen vain etukäteisvarauksella asiointipalvelu Rinkelin muutettua uuteen osoitteeseen. Yhteydenotot joko puhelimella kaavoituksen numeroihin tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi@hamina.fi).

_____________________________________________________________________________________

ASEMAKAAVOJEN LUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ 29.5. – 28.6.2024

Seuraavia kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 29.5. – 28.6.2024 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 6, Hamina.

497
RUOTSINKYLÄN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 120 SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PYSÄKÖINTIALUEILLA

Asemakaavan muutoskartta_Pampyölin kasarmi_kuvituskuva

Muutoksen tarkoituksena on laajentaa Puolustusvoimien korttelialuetta kaupungilta aiemmin hankituille kortteliin rajautuville katu- ja pysäköintialueille.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

————————————————————-

578
SAVINIEMEN KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 32, 214-215 JA 220 SEKÄ VIEREISILLÄ YLEISILLÄ ALUEILLA

Asemakaavan muutoskartta_Saviniemen ranta-alueiden liittäminen tontteihin_kuvituskuva

Muutoksen tarkoituksena on laajentaa erillispientalotontteja kaupunkirantojen yleissuunnitelman mukaisille selvitysalueille.

Kaavakartta 1
Kaavakartta 2
Kaavakartta 3
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)


ASEMAKAAVOJEN LUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ 30.4. – 3.6.2024

Seuraavia kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 30.4. – 3.6.2024 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 6, Hamina.


433
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 69 SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA VIHERALUEILLA

433 Asemakaavan luonnoskartta

Muutoksen tarkoituksena on päivittää veteraanikodin tontin rakennusoikeus sekä päivittää kaavamerkintöjä korttelissa ja viereisillä yleisillä alueilla.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

————————————————————-

548
SALMENKYLÄN ENTISEN PAPPILAN KIINTEISTÖLLÄ SEKÄ VIEREISILLÄ VENEVALKAMA- JA PUISTOALUEILLA

548 Asemakaavan luonnoskartta

Muutoksen tarkoituksena on päivittää nykyisin asuinkäytössä olevan tontin käyttötarkoitus ja tarkistaa katualueen kaavarajauksia. Samalla päivitetään myös viereisten alueiden kaavamerkintöjä.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

————————————————————-

576
ALAKAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 95 TONTEILLA 1 JA 7 HATTARINKADUN VARRELLA

576 Asemakaavan luonnoskartta

Muutoksen tarkoituksena on siirtää asuintonttien välirajaa.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)