Pampyölin kasarmin ja kaupunkirantojen kaavamuutosten sijainti kartalla

Asemakaavojen luonnoksia nähtävillä 29.5.-28.6.2024

Asemakaavamuutokset, jotka sijoittuvat Ruotsinkylään Pampyölin kasarmialueelle ja läheisille pysäköinti- ja katualueille (497) sekä Saviniemeen kortteleiden 32, 214, 215 ja 220 rannanpuoleisten tonttien ja niihin rajautuvien viheralueiden alueelle (578), ovat nähtävillä 29.5. – 28.6.2024.

Muutosten tarkoituksena on laajentaa korttelialuetta ja liittää nykyistä yleistä aluetta tontteihin.  


Kuulutus asemakaavojen luonnoksia nähtävillä

Vireillä olevat asemakaavat