Ylen Miljoona roskapussia -kampanja päättyi – Haminassa kerättiin 396 pussillista roskaa

Haminan kaupunki oli mukana 5.6 päättyneessä Ylen valtakunnallisessa Miljoona roskapussia-kampanjassa. Kampanjan aikana kerättiin 107 817 pussillia roskaa, joka vastaa kahta miljoonaa litraa jätettä.

Kiitos kampanjassa mukana olleille koululle ja varhaiskasvatuksen yksiköille, kylätoimikunnille ja muille järjestöille. Kiitokset myös kaikille kuntalaisille, jotka keräsivät roskia ulkoillessa ja kaupungin järjestämissä talkoissa. 

Roskien määrän luonnossa on vähentynyt

“Olemme saaneet palautetta, että luonnossa on havaittu huomattavasti viime vuotta vähemmän roskia. Monet kokevat, että kampanjaan osallistuminen on matalan kynnyksen vastuullisuusteko ja mahdollisuus lisätä hyötyliikuntaa. Sen lisäksi, että luonto puhdistuu, olemme onnistuneet ihan konkreettisesti liikuttamaan ihmisiä”, kertoo kampanjan projektituottaja Pia Louhivuori.

Yksi kampanjan tavoitteesta on ollut havahduttaa ihmiset ymmärtämään ja näkemään roskien määrä ympäristössä. Yleisön lähettämät kuvat konkretisoivat kampanjan aikana sen, että havaintojen lisäksi roskia on myös kerätty.

Kaupungin oma Siisti Siti -kampanja jatkuu edelleen

Vaikka Ylen Miljoona roskapussia -kampanjan päättyi Haminan kaupungin oma siisteyskampanja jatkuu edelleen. Siisti Sitissä ympäristöä siistitään omatoimisesti yksin tai ryhmässä esimerkiksi kerätään roskia, haravoidaan pihaa, järjestetään tavaranvaihtotapahtuman tai pihakirppiksen.

Lisätietoja Siisti Siti -kampanjasta kaupungin verkkosivuilta https://www.hamina.fi/asuminen-ymparisto/hankkeet-ja-suunnitelmat/siisti-siti/