Kesäyrittäjyys

NUORI HALUATKO TYÖLLISTÄÄ ITSESI YRITTÄJÄNÄ?

Haminan kaupunki tukee kesällä 2024 aktiivisia haminalaisia 13 – 28 vuotiaita nuoria yritysetelillä työllistämään itsensä kesän ajaksi. Mukaan pääsee 4H-yrittäjänä tai NY -yrittäjänä. Yritysseteleitä jaetaan hakemusten perusteella, määrärahojen puitteissa. Setelin arvo on 320€.

Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleesi kesäyrittäjäksi? Kirjalliset hakemukset tuli toimittaa 31.5.2024 mennessä salattua sähköpostia käyttäen osoitteeseen tyollisyyspalvelut@hamina.fi.

Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti yritysidea sekä toimintasuunnitelma kesän ajalle. Lisäksi hakemukseen tulee nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero, oppilaitos ja ohjaaja.

Päätös yrityssetelin myöntämisestä/hylkäämisestä ilmoittiin kaikille hakijoille sähköpostitse viimeistään hakuajan päätyttyä.

Seteli tilitetään nuorelle toteutuneen toimintaselvityksen saatuamme. Selvitys tulee toimittaa kirjallisena Haminan kaupungin työllisyysyksikköön Puistokatu 6 49400 HAMINA tai salattua sähköpostia käyttäen osoitteeseen tyollisyyspalvelut@hamina.fi 31.8.2024 mennessä.

Lisätietoja:

Kristiina Puska kristiina.puska@hamina.fi p. 040 199 1584.

Toteuta ideasi, tienaa omaa rahaa, hanki työkokemusta 4H-yrittäjänä!

4H-yrittäjä

4H-järjestön suositun, yli 13-vuotialle suunnatun tuotteen, 4H-yrityksen, suosio kasvaa vuosittain. Vuonna 2019 Suomessa oli 1412 4H-yritystä ja n. 1578 yrittäjää. 4H-yritys on harrastustoimintaa, ei elinkeino. 4H-yrityksen tuotto voi olla 50 -7000 euroa vuodessa ja sen voi perustaa yksin tai ryhmässä.

4H-yrittäjällä on tukena oma yritysohjaaja sekä Kaakonkulman 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. 4H-yrityksestä voi saada 7 opintopistettä. Nuori saa koulutuksen 4H-yrittäjäksi noin 4-6 tunnin 4H-yrityskurssilla.

Lisätietoja: Heli Hyypiä, kaakonkulma@4h.fi p. 0400 896 764 Kaakonkulman 4H-yhdistys ry

Nuori Yrittäjyys, Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja kesä(työ)yrittäjyys!!

Nuori Yrittäjyys on suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö. Nuori Yrittäjyys Kymenlaakson aluetoimisto on osa toimijaverkostoa. Vaikutamme toiminnallamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoihin. Olemme yhteistyökumppani koulutuksen järjestäjien, päätöksentekijöiden, yrityselämän ja nuorten välillä. Tarjoamme opettajille opetussuunnitelman mukaisia työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle.
NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa perustetaan oikealla rahalla toimiva NY-yritys. Ohjelmaan osallistumalla nuoren työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Ohjelma on osa oppilaitosten opetusta ja siitä saa opintosuorituksen. Ohjelma on tarkoitettu perusopetuksen 9.-luokkalaisille ja toisen- ja korkea-asteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. NY-yritys voi toimia myös kesäaikana – sovi asiasta opettajasi kanssa.

Lisätietoja: Maarit Koverola, maarit.koverola@nuoriyrittajyys.fi p. 0401902545