Neuvontaa julkisiin hankintoihin

TÄMÄ SIVU EI OLE AJANTASALLA

https://www.cursor.fi/etusivu/yrityspalvelut/yritysneuvonta/julkiset-hankinnat/

Hankintaneuvonta

Julkisia hankintoja tehdään Etelä-Kymenlaaksossa joka vuosi n. 300 Me:n edestä. Hankintojen kohdentaminen seudun yrityksille kehittää alueen elinvoimaisuutta, tuo verotuloja ja työpaikkoja sekä luo yrityksille edellytyksiä ja vakautta kehittää toimintaansa.

Cursorissa hankinta-asioihin ja julkisiin hankintoihin on perehtynyt hankinta-asiamies, joka mm.

  • neuvoo yrityksiä tarjouksen laatimisessa ja oman ratkaisusi eteenpäinviemisessä
  • opastaa sähköisten kilpailutusjärjestelmien käytössä
  • edistää yritysten verkostoitumista ja ryhmittymänä tarjoamista
  • välittää tietoa tulevista hankinnoista yhdessä hankintayksiköiden kanssa

Hankinta-asiamiehenä toimii Marianne Ahvenranta
p. 040 190 2568, marianne.ahvenranta@cursor.fi

Ota yhteyttä!