Tutkimus: Akkumateriaalitehtaat saavat laajaa kannatusta Kotkassa ja Haminassa

Tietoisuus akkumateriaaleista ja tehdashankkeista on kasvanut Kotkan ja Haminan asukkaiden keskuudessa. Suomen Malmijalostus Oy teetti Taloustukimuksella kyselyn Kotkan-Haminan seudun asukkaille.

Kyselyyn vastanneista kotkalaisista ja haminalaisista 94 % pitää tärkeänä, että Eurooppa kasvattaa omavaraisuuttaan akkujen ja akkumateriaalien tuotannossa. Vastaajista 86 % näkee hyvänä, että akkumateriaaleja valmistetaan Suomessa, kertoo kysely, jonka Taloustutkimus tuotti Suomen Malmijalostuksen toimeksiannosta.

Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä kumppaniyritystensä kanssa Kotkaan ja Haminaan akkumateriaalitehtaita. Toteutuessaan ne toisivat Kymenlaaksoon ja Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia ja parantaisivat työllisyyttä. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden nostaa suomalaisen kaivosraaka-aineen jalostusastetta.

Vastaava kysely tehtiin keväällä 2022. Tällöin vastaajajoukkona olivat kotkalaisten ja haminalaisten lisäksi muutkin Kymenlaakson asukkaat, jotka asuvat kauempana suunnitelluista tehtaista. Valmistelun edetessä Suomen Malmijalostus haluaa kuulla alueen asukkaiden ajatuksia tehtaista myös kyselyiden kautta.

Lähde: Cursor uutiset kesäkuu