Kaivausmerkinnät Savitien kevyen liikenteen väylällä.

Savitiellä pohjatutkimuksia viikolla 7

Kymen Sipti tekee kairaustutkimuksia Savitiellä viikolla 7. Tutkimusohjelmaan kuuluvat kairaukset tehdään kevyen liikenteen väylällä. Kairauksista voi aiheutua tilapäisiä häiriöitä kevyen liikenteen väylän käyttäjille mutta väylä säilyy käytössä ja työmaa-alue aidataan tarpeen mukaan. Mikäli työt vaativat väliaikaista koneen sijoittumista ajoradalle, rajataan työmaa-alue selkeästi ja siitä huomautetaan tietyömerkein. Kairauksista saattaa tulla jonkin verran melu- ja pölyhaittaa.

Lisätietoja:
Kymen Sipti
kymensipti.fi/yhteystiedot/